En nog steeds is de beloofde kamerbrief van Koolmees er niet over de Wet DBA …

Volgende week behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor die tijd had minister Koolmees een brief beloofd over hoe het nu verder moest met ZZP’ers en de Wet DBA. Die  is er nog steeds niet. Maar aan zijn beantwoording van eerdere vragen  te zien, is hij geen […]

Aantal ZZP’ers dat opdrachten misloopt verdrievoudigd, ondanks uitstel handhaving DBA

Het aantal zelfstandigen zonder personeel dat last heeft van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is in de eerste drie maanden van dit jaar sterk gestegen. Het besluit van staatssecretaris Wiebes om de handhaving uit te stellen, lijkt opdrachtgevers alleen maar meer kopschuw te hebben gemaakt. Dat blijkt uit een nieuwe meting van Intelligence Group en zzp-expert Pierre […]

‘Onafhankelijk onderzoek nodig naar administratieve lasten wet DBA’

Volgens minister Kamp van Economische Zaken heeft het kabinet glansrijk zijn doelstelling gehaald om de administratieve lasten voor burgers, bedrijven en professionals in 2016 met 2,5 miljard euro te verlagen. In die 2,5 miljard aan lastenverlaging rekent Kamp ook een bedrag mee van 10 miljoen als opbrengst van de afschaffing van de VAR en de invoering van de […]

Tweede Kamer verwerpt op drie na alle moties over de wet DBA

Van de Tweede Kamer mag het kabinet de onzekerheid over de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) laten voortduren. Dat bleek vanmiddag tijdens de stemmingen over een twaalftal moties.  In het kamerdebat vorige week donderdag hadden staatssecretaris Wiebes en minister Asscher Asscher alle moties ontraden waarmee de oppositie probeerde op korte termijn helderheid te krijgen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. […]

Nog meer ZZP’ers aan de kant door de wet DBA

Het aantal zelfstandigen zonder personeel dat wordt getroffen door de Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is opnieuw gestegen, blijkt aan de vooravond van het kamerdebat over de omstreden wet. De wet DBA was bedoeld om schijnconstructies tegen te gaan, maar blijkt in de praktijk ook echte zelfstandigen te raken. Daarbij gaat het met name om de ongeveer […]

Ondernemen onder de wet DBA: de ZZP’er 2.0

Flexibilisering gaat nooit meer weg, en “zzp is here to stay”. De toekomst ligt in resultaatgerichte samenwerking van ondernemende opdrachtgevers en ondernemende zelfstandige professionals. Goed opdrachtgeverschap en goed opdrachtnemerschap leveren daarvoor het fundament. Daaraan handen en voeten geven is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide partijen. Ondernemende intermediairs kunnen daarbij een belangrijke ondersteunende rol spelen.

Neem Wiebes serieus en help hem een handje met die wet DBA

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties gaat dus de ijskast in. Hopelijk is dat voldoende om opdrachtgevers die even niet meer met zzp’ers durfden te werken zo veel vertrouwen te geven dat ze dat nu weer wel gaan doen. Maar voor de zekerheid moet de Tweede Kamer toch nog even regelen dat wie een echte zelfstandige ondernemer […]

Tweede Kamer heeft aan twee moties genoeg om de wet DBA te repareren

Donderdag debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Wiebes over de afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en de invoering van modelovereenkomsten voor de inhuur van zelfstandigen zonder personeel. Als er dinsdag wordt gestemd over de ingediende moties hebben de coalitiepartijen en de oppositie de unieke kans om samen de zaak ten goede te keren.