Adviseur

De wet DBA zorgt nog steeds voor veel onrust. Zowel bij opdrachtgevers als bij opdrachtnemers. Mag u nog met elkaar samenwerken op basis van zelfstandigheid? En zo ja, hoe moet dat dan?

Een modelovereenkomst gebruiken is niet genoeg. Die zal ook echt moeten kloppen met hoe u in de praktijk met elkaar werkt.

Als uw adviseur begint Pierre Spaninks bij het begin: wat gaat u precies doen samen, waarom, hoe, waar en wanneer? Pas als dát verhaal staat, kunt u een verantwoorde keuze maken uit de vele opties. Vervolgens helpt hij u een duurzame relatie te ontwikkelen die tot resultaat leidt én fiscus-proof is.

Voor opdrachtgevers
U werkt graag met zzp’ers. Maar kan dat nog wel, onder de nieuwe regels? Zo ja, wat zit daar dan aan vast? Zo nee, wat zijn dan de alternatieven? Pierre Spaninks analyseert uw situatie, vertelt u een eerlijk verhaal over de mogelijkheden, en helpt u bij de implementatie. Onafhankelijk, zonder enig belang bij welke constructie dan ook.

Voor zelfstandige professionals
U bent bewust zelfstandig ondernemer en wilt dat blijven ook. Maar uw opdrachtgever twijfelt of hij wel met u kan blijven werken, onder de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Pierre Spaninks zoekt het met u uit en helpt u tot een oplossing te komen.

Meer weten? Vraag Pierre Spaninks contact met u op te nemen.