Aandachtsprofessor Van der Stigchel: “Concentratie is als een spier die je kunt trainen”

Wat zijn de ideale omstandigheden om je te concentreren? Moeten we de kantoortuin echt definitief afschrijven? Daar gaat het over in Werkverkenners, dinsdag 5 november om 15:30 op BNR Nieuwsradio. In de aanloop daarnaartoe stuitte ik behalve op veel flauwekul ook op iets dat verstandiger klonk. Lees verder

Offboarding: van ‘walking the plank’ tot een game met alumni

Als er personeelsleden vertrekken, hoe zorgt u dan dat ze een goed gevoel houden bij uw bedrijf? Daarover gaat Werkverkenners op 8 oktober bij BNR Nieuwsradio. Op internet vindt u allerlei tips om van offboarding een succes te maken. Ingewikkeld hoeft het niet te zijn. Lees verder

Prinsjesdag 2019: de maatregelen rond ZZP

De troonrede is uitgesproken, het koffertje is geopend. Wat had het kabinet in petto voor ZZP’ers? Afgelopen dagen lekte er al het nodige uit, zoals de verlaging van de zelfstandigenaftrek. Hieronder een overzicht van wat er verder in de begrotingsstukken staat. Vrolijk word ik er niet van. Lees verder

ZZP’ers en hun koopkracht: wat gaat de Miljoenennota brengen?

In de aanloop naar Prinsjesdag wordt er reikhalzend uitgekeken naar de koopkrachtplaatjes. Wie gaat erop vooruit en wie achteruit? Voor zzp’ers en andere zelfstandigen bieden de berekeningen echter weinig houvast. Hoe komt dat? En valt er desondanks toch wat over te zeggen? Met wat ik ervan weet, kon 2020 voor deze groep wel eens een zwaar jaar worden. Lees verder

Waarom het Manifest Moderne Arbeidsmarkt geen zoden aan de dijk zet

Stichting ZZP Nederland en het Platform Zelfstandige Ondernemers vragen extra aandacht voor de positie van ZZP’ers in Nederland. Het onsamenhangende beleid van de overheid is hen een doorn in het oog. Met hun Manifest Moderne Arbeidsmarkt proberen ze daar verbetering in te brengen. Een lovenswaardige gedachte, maar of het zoden aan de dijk gaat zetten? Op BNR Nieuwsradio mocht ik al even een korte reactie geven op de voorstellen, hier een uitgebreidere. Lees verder

‘Asielzoekers zijn hier om te leven. Benut hun talenten’  

Vluchtelingen die in Nederland nog steeds maar moeilijk aan werk komen, daarover gaat dinsdag 10 september BNR Brainnet Werkverkenners. De insteek is somber, maar ik zie behalve knelpunten ook kansen. Bijvoorbeeld door bij de integratie meer aandacht te besteden aan het zelfstandig ondernemerschap.   Lees verder

Extra bezuiniging op zelfstandigenaftrek doorkruist ontwikkeling visie op werk en zekerheid

Met de instelling van de commissie-Borstlap die moet adviseren over de regels die gelden op de arbeidsmarkt, gaf het kabinet nog geen jaar geleden aan dat het geïnteresseerd was in een samenhangende visie op werk en zekerheid. Hoe inkomen uit werk moet worden belast, is van zo’n visie een noodzakelijk onderdeel. Het voornemen om vanaf 2020 nog verder op de zelfstandigenaftrek te bezuinigen dan het kabinet toch al van plan was, doorkruist dat proces van visieontwikkeling – zonder enige inhoudelijke noodzaak. Lees verder

Krijgen ZZP’ers zelfstandigenaftrek omdat ze zelf voor hun pensioen en hun verzekeringen moeten zorgen? 

Over nut en noodzaak van de zelfstandigenaftrek valt misschien te twisten, maar dan wel graag op basis van feiten. De gedachte dat de zelfstandigenaftrek zou dienen om zzp’ers in de gelegenheid te stellen zich te verzekeren en voor hun pensioen te sparen, hoort daar niet bij. Zo leert een blik op de wetsgeschiedenis. Lees verder