Commissie gaat modelovereenkomsten opnieuw tegen het licht houden

Deze week is de langverwachte Commissie (Model)overeenkomsten Wet DBA ingesteld. De ruime taakopdracht van de commissie in combinatie met het voorziene tijdspad, zet alle reeds goedgekeurde modelovereenkomsten op losse schroeven. 

Zo langzamerhand lijkt de vraag gewettigd of er ook maar iemand is in Den Haag die zich realiseert wat hier allemaal overhoop wordt gehaald, met hoeveel werk de markt wordt opgezadeld en hoeveel onzekerheid dit alles met zich brengt.

Arbeidsrecht

De wens om nog een extra toets te laten uitvoeren op de al goedgekeurde modelovereenkomsten kwam uit de Eerste Kamer. Bij de plenaire behandeling van de wet werd onder andere door de PvdA gesignaleerd dat sommige bepalingen in de toen al gepubliceerde overeenkomsten zouden kunnen conflicteren met het arbeidsrecht.

Met name het oordeel of een bepaalde arbeidsrelatie wel of geen arbeidsovereenkomst oplevert, zou vanuit arbeidsrechtelijk perspectief anders kunnen uitvallen dan vanuit het fiscale perspectief van waaruit de modelovereenkomsten waren opgesteld. En dat was niet de bedoeling, vond de senaat.

Hoe ruim, om niet te zeggen hoe onbepaald de taakopdracht van de commissie nu ook blijkt te zijn geformuleerd: het ligt dus voor de hand dat de commissie vooral gaat kijken naar die verhouding met het arbeidsrecht.

Sociale bescherming

Maar prof. mr. Gerard Boot, de Leidse hoogleraar die als voorzitter van de commissie is benoemd, staat behalve om zijn grote kennis van het arbeidsrecht ook bekend om zijn sociale insteek. Zo vindt hij al jaren dat er meer ruimte zou moeten worden gegund aan zelfstandigen die goed voor zichzelf kunnen opkomen, en dat er juist extra bescherming zou moeten worden geboden aan zelfstandigen die meer afhankelijk zijn van hun opdrachtgever.

Ook vanuit die optiek zal Boot dus nog wel wat te zeggen hebben over de modelovereenkomsten. Zoals ze nu voorliggen bewerkstelligen ze namelijk precies het tegenovergestelde. Zelfstandige professionals die het nu nog voor de wind gaat worden onnodig aan banden gelegd, ten koste van hun duurzame inzetbaarheid. En zzp’ers die het toch al niet breed hebben raken een stukje sociale zekerheid kwijt dat ze nu nog wel hebben.

Tijdpad

De commissie-Boot heeft het verzoek meegekregen om voor 1 december 2016 te rapporteren. Gezien de belangen die hier op het spel staan voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en intermediaire partijen, lijkt mij dat rijkelijk laat.

Stel dat de commissie tegen 1 december met ingrijpend commentaar komt. Dan moet eerst de minister van Financiën daarop reageren, dan hoort er een debat te volgen in de Eerste Kamer, dan volgen er de nodige wijzigingen – kortom: voordat we weten hoe de definitieve modelovereenkomsten luiden is het voorjaar 2017.

Krap

Dan hebben marktpartijen straks krap twee, drie maanden om het over die definitieve overeenkomsten met elkaar eens te worden èn – wat nog veel meer voeten in aarde heeft – hun samenwerking in de praktijk zo aan te passen dat zij conform werken als vanaf 1 mei 2017 de Belastingdienst ècht gaat handhaven.

Dat wil zeggen: als tenminste de Wet DBA de kamerverkiezingen van 15 maart 2017 en de daarop volgende kabinetsformatie overleeft.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.