D66 maakt zich mooi voor de ZZP’er – en voor de PvdA

Tot nu toe is D66 de enige politieke partij die voor de aanstaande verkiezingen een substantieel verhaal heeft over zelfstandigen zonder personeel. Wat vinden we daarvan?

De wet DBA terugdraaien is absoluut een goed plan, maar de beloofde belastingtoeslag voor werknemers? Die is alleen te begrijpen als wisselgeld om de PvdA van de zelfstandigenaftrek af te laten blijven.

DBA weg, VAR terug

D66 wil dat de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties wordt ingetrokken. In plaats van de vermaledijde modelovereenkomsten moet de Verklaring Arbeidsrelatie terugkomen, in een vereenvoudigde vorm die beter te handhaven valt.

De zelfstandigenaftrek mag blijven, maar om prijsconcurrentie met werknemers te voorkomen moeten die een toeslag krijgen. Verder is D66 voor een soort nationaal scholingsfonds, waar ook zzp’ers aan mee moeten gaan betalen.

Het eerste punt, intrekken van de wet DBA, lijkt me evident. Aan de moedwillige verstoring van de zzp-markt ten gunste van uitzendbureaus, payroll-bedrijven en handelaren in declarabele uren bv’s moet zo snel mogelijk een eind komen.

Het alternatief, een vereenvoudigde VAR die wèl te handhaven valt, ligt al evenzeer voor de hand.

Aftrek voor zelfstandigen, toeslag voor werknemers

Zo logisch als het eerste punt is uit de zzp-paragraaf van D66, zo onlogisch is het tweede. De zelfstandigenaftrek zou mogen blijven, maar om ‘prijsconcurrentie’ met werknemers te voorkomen zouden die een toeslag moeten krijgen. Het probleem is dat dit voorstel uitgaat van twee vooronderstellingen die geen van beide kloppen.

Om te beginnen zijn de ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting niet bedoeld om de arbeid van zzp’ers goedkoper te maken. Ze zijn een middel om recht te doen aan het simpele feit dat ondernemers niet hun volledige winst vrij kunnen besteden terwijl werknemers dat met hun nettoloon wel kunnen.

Zelfstandigen moeten namelijk van wat zij overhouden na aftrek van hun kosten ook een deel reserveren om periodes te overbruggen waarin zij minder geld verdienen. Werknemers hebben daar de WW voor, waarvan een flink deel door hun werkgever wordt betaald.

Geen sprake van verdringing

En vervolgens: als er al sprake zou zijn van prijsconcurrentie tussen zzp’ers en werknemers, dan toch alleen in heel specifieke functies en sectoren. Een fors deel van de zzp’ers leeft immers niet van de verhuur van hun arbeid maar van de verkoop van door hen geproduceerde goederen en diensten. De prijs van hun arbeid is daarbij maar een van de vele factoren.

En dan nog: de enige keer dat er serieus onderzoek is gedaan naar eventuele verdringing op de arbeidsmarkt (in 2013, door de Erasmus Universiteit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken) bleek daar niet of nauwelijks sprake van te zijn. De meeste opdrachtgevers huren zzp’ers niet in omdat die goedkoper zijn, maar vanwege hun kennis en vaardigheden en hun flexibiliteit.

Wisselgeld voor een brede coalitie

Een extra belastingvoordeeltje is werknemers van harte gegund. Maar D66 moet niet doen alsof het daarmee een probleem op de arbeidsmarkt oplost en al helemaal niet alsof dat goed is voor zzp’ers. Wees liever gewoon eerlijk: zeg dat je een brede coalitie ziet aankomen met de PvdA, de VVD, het CDA en eventueel de ChristenUnie, en dat je dan wat wisselgeld nodig hebt om de socialisten te paaien. Want meer is het niet.

O ja, en dat derde punt uit de zzp-paragraaf van het D66-programma, dat scholingsfonds? Daar zitten zzp’ers bepaald niet om te springen. Nu kunnen ze de kosten van bedrijfsgerichte opleidingen nog op hun winst in mindering brengen, straks moeten ze elke maand premie gaan betalen zonder te weten wat ze er wanneer voor terug krijgen.

De enigen die met dat plannetje wat opschieten zijn de werkgevers en de werknemers: die kunnen zo hun scholingskosten afwentelen op de belastingbetaler. Dus ook op de zzp’er.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.