Nieuws over zzp’ers? De Hel van Dante

De zzp’er blijft een voorwerp van moedwil en misverstand. Ook, of juist, in de komkommertijd. Na vier weken vakantie (uitstekend, dank u) zette ik mij aan het uitmesten van mijn inbox. Mag ik u deelgenoot maken van wie en wat ik daar zo al aantrof? 

Media-minister Slob, die extra geld bepleit “voor regionale en lokale journalistiek, zzp’ers en jonge journalisten”, alsof zzp’ers niet gewoon collega’s zijn maar in hun eigen reservaat een achtergesteld soort journalistiek bedrijven.

FNV Horeca, dat met het digitale klussenprikbord Temper wil gaan samenwerken om voor zijn leden meer werk en betere voorwaarden te realiseren, maar zich schielijk terugtrekt als blijkt dat de collega’s van FNV Flex dat hoogverraad vinden.

Dagblad De Limburger, dat de uitkomsten van een Nibud-onderzoek verdraait en het voorstelt alsof zzp’ers te arm zijn om zich zelfs maar een weekje vakantie te kunnen permitteren.

De economen van de Rabobank, die verzuimen onderscheid te maken tussen flex en zzp, en zo hun klanten opschepen met een waardeloze analyse van de arbeidsmarkt.

FNV en PvdA, die maar blijven doen alsof hun juridische procedures tegen Deliveroo zeker en vast zullen uitwijzen dat zelfstandige fietskoeriers eigenlijk een arbeidsovereenkomst hebben – op het risico af dat ze hun doelgroep blij maken met een dooie mus.

De Belastingdienst, die het al verdacht vindt als een opdrachtgever is afgehaakt uit de moedeloos makende goedkeuringsprocedure voor modelovereenkomsten.

Het ANP, dat het betreurt dat diezelfde Belastingdienst pas ingrijpt als een schijnconstructie wettelijk is bewezen, en niet meteen als de vakbond met het vingertje wijst.

Voorheen FNV Zelfstandigen, dat het rapport waarin de OESO afschaffing van de zelfstandigenaftrek bepleit verwelkomt als steun aan de vakbondsvisie op zelfstandige arbeid.

De jonge doctor Eva Vriens, die denkt onderzoek te doen naar succesfactoren voor broodfondsen aan de hand van laboratoriumproefjes met studenten psychologie en economie, alsof het systeem niet is gebaseerd op het onderling vertrouwen van ondernemers.

HP De Tijd, dat het zeker weet: die Afrikaanse oplichters die dating apps onveilig maken, dat zijn allemaal zzp’ers!

De NRC, die niet in de gaten heeft hoe raar het is als een door de overheid georganiseerde bijeenkomst over de toekomst van werk alleen gaat over de toekomst van werknemers.

De Telegraaf, die in zijn verontwaardiging over de als te laag ervaren belastingdruk voor zzp’ers een grafiekje plaatst waarin die juist heel hoog is.

Minister Koolmees van Sociale Zaken, die maar blijft wachten op een pensioenplan van werkgevers en werknemers, dat hij dan zzp’ers door de strot kan drukken.

Minister Snel van Financiën, die maanden de tijd wil nemen om te bedenken of en hoe hij zelfstandigen gaat helpen aan een BTW-nummer dat niet zoals nu hun BSN-nummer verraadt.

Dagblad Trouw, dat het zzp’ers in de zorg denkt te moeten aanwrijven dat door hun schuld collega’s in loondienst overwerkt raken.

Marketingdeskundige Chris den Daas, die zzp’ers wil wijsmaken dat ze met bogus als de Briggs-Myers test en het Enneagram kunnen bepalen wat hun persoonlijkheid is en dat ze zichzelf dan beter kunnen verkopen.

En zo gaat het maar door. Als het over zzp’ers gaat, strijden domheid en slechtheid met elkaar om voorrang. Ook, of juist, in de komkommertijd. Ergens heeft dat iets geruststellends. Maar dat is het natuurlijk niet. Het is de Hel van Dante. “Gij die hier binnentreedt, laat alle hoop varen.”

Een gedachte over “Nieuws over zzp’ers? De Hel van Dante

 1. Ellen van Dam

  Uit m’n hart gegrepen … mooie opsomming. Ik wil graag mijn idee hierover met je delen.

  Behoud van de eigen positie en macht van vakbonden, pensioenfondsen en overheid lijkt het doel in plaats van meer ruimte voor innovatie, ontwikkeling, andere vormen van werk en/of belonen, andere inzichten een basisinkomen, minder groei ……

  Iedereen moet terug in het oude verzuilde hokje zodat er zoveel mogelijk werkenden verplichtgesteld zijn te betalen aan een achterhaald pensioensysteem, gebaseerd op traditionele carrierepaden en beloningsvormen. Betalen aan erg dure pensioenfondsen die hoge kosten maken, te veel hebben toegezegd en uitkeren aan de huidige groep gepensioneerden.

  De vakbonden zijn blij, want verzuiling vergroot de kans op leden en de overheid wil graag mede gebruikmaken van de pensioengelden (ca. 1.300 mljrd) door bijv. van Pensioenfondsen te eisen te investeren in hypotheken. In ruil hiervoor blijft de overheid af van het achterhaalde pensioensysteem en probeert men zzp-ers als verstorende factor weg te zetten en weer in het werknemershokje te stoppen.

  De ZZP-er die met plezier werkt, zichzelf schoolt, voor zichzelf zorgt bij ziekte, werkloosheid en geen aanspraak maakt maar ook geen recht heeft op sociale voorzieningen, regelt dit allemaal zelf. Hij of zij kan rekenen op tegenwerking en obstakels van het oude machtsblok dat zelf ver weg staat van zowel werknemerschap als ondernemerschap.

  Dom, slecht, angst, macht … ? Na een aantal hoopvolle jaren waarin de overheid blij was met alle zelfredzame inwoners, waarvan destijds een heel groot deel door de overheid/UWV gestimuleerd is tot zelfstandig ondernemerschap en zelfredzaamheid, beweegt diezeflde overheid nu weer richting conservatieve naoorlogse werkverbanden ….

  Hopelijk gaan jongeren in verweer en maken zij duidelijk dat meer flexibiliteit en vrijheid gewenst is. In plaats van oplopende salarisschalen en pensioenpremies in een fulltime baan binnen 1 branche, streven naar een betere verdeling van werk, vrije tijd en geld over generaties. Meer parttime banen, freelancers, zzp-ers met ruimte om te leren, te zorgen, te leven en te kiezen hoe je in je oude dag wilt voorzien. Dat zou ook (een verplicht) sparen voor pensioen kunnen zijn maar dan persoonlijk en flexibel inzetbaar. Niet sparen ten faveure van bestuurders en beleggers binnen een zuil maar sparen voor je eigen toekomst ….

  Hier blijf ik me graag voor inzetten.

  Reageren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *