De ZZP’er, volgens de encyclopedie

Toen ik in een grijs verleden leerling-journalist was bij de Zwolse Courant had ik altijd de Ensie onder handbereik, de “Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopedie”. Die bestaat nog steeds, zij het alleen online.

De redactie van die Ensie vereerde mij in 2017 met het verzoek een artikel te schrijven over de zzp’er. Dat was een hele toer, alleen al omdat het in 275 woorden moest. Een dezer dagen kreeg het lemma zijn derde update. Het resultaat leest u hier.

Een zzp’er (zelfstandige zonder personeel) is een natuurlijk persoon die betaald werk doet zonder daarvoor bij een werkgever in loondienst te zijn en zonder zelf werknemers in loondienst te hebben. Eind 2019 telde Nederland 1.112.000 mensen met een inkomen dat hoofdzakelijk kwam uit werk als zzp’er (voltijd of deeltijd).

Ongeveer 211.000 zzp’ers maken eigen producten en/of handelen daarin, terwijl 901.000 zich laten inhuren door particuliere of zakelijke opdrachtgevers. Degenen die in langer lopende projecten werken voor slechts één zakelijke opdrachtgever (naar schatting 150.000 tot 350.000 personen), kunnen worden gerekend tot de flexwerkers.

ZZP’ers werken in alle sectoren van de economie maar vooral in de zakelijke dienstverlening, de bouwnijverheid en de detailhandel. De meerderheid is ouder dan 45 jaar. Mannen maken 60% uit van het totaal, vrouwen 40%. Met name middelbaar en hoger opgeleiden en jongeren maken de overstap naar zzp. Volgens het CBS gaan zij dan gemiddeld iets minder verdienen, maar worden zij wel gelukkiger.

ZZP’ers ondernemen voor eigen rekening en risico. Enkele beroepsgroepen uitgezonderd, zijn zij BTW-plichtig. Over hun winst betalen zij inkomstenbelasting en premies. Daarbij komen zij aanmerking voor mkb-winstvrijstelling. Als zij meer dan 1.225 uur per jaar besteden aan hun onderneming kunnen zij daarnaast nog zelfstandigenaftrek krijgen.

ZZP’ers zijn verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen (AOW, Anw, Wlz) en de basisverzekering ziektekosten, en komen indien nodig in aanmerking voor bijstand. De werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA, ZW) en de pensioenplicht zijn niet op hen van toepassing.

Het kabinet werkt aan nieuwe regels om te bepalen wanneer zakelijke opdrachtgevers iemand als zzp’er mogen inhuren. Ook is er discussie over hun plaats in het sociale stelsel. Daarbij is o.a. sprake van een minimumtarief (16 euro per uur) en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Geen van beide maatregelen is onomstreden. De Commissie Regulering van Werk adviseerde het kabinet begin 2020 om ZZP aan banden te leggen.

Op de site van Ensie vind je deze tekst hier 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *