En nog steeds is de beloofde kamerbrief van Koolmees er niet over de Wet DBA …

Volgende week behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor die tijd had minister Koolmees een brief beloofd over hoe het nu verder moest met ZZP’ers en de Wet DBA. Die  is er nog steeds niet. Maar aan zijn beantwoording van eerdere vragen  te zien, is hij geen stap verder gekomen. Op 20 november maakte ik de tussenbalans op, in onderstaand draadje op Twitter. 

kop van het besproken kamerstuk

Uit Koolmees’ Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden 35000-XV 11 van 16 november valt op te maken wat hij de afgelopen maanden heeft gedaan aan ZZP en de Wet DBA.

  • Koolmees in antwoord op de vragen 1 tot en met 3: “Er zijn geen boetes en/of naheffingen opgelegd sinds het aanscherpen van het handhavingsbeleid door de Belastingdienst per 1 juli 2018.”
  • Koolmees ontwijkt vraag 4, hoe vaak hij met de Europese Commissie gesproken heeft over de problemen met zijn alternatief voor de Wet DBA. “U wordt geïnformeerd…”
  • Koolmees heeft op 3 september voor de tweede keer overleg gevoerd met de “veldpartijen” over ZZP / DBA. Daar is opnieuw stevige kritiek geuit op zijn plannen. Er is zelfs nog geen verslag van die bijeenkomst…
  • Dus gaat u er maar gerust vanuit dat Koolmees D66 nog geen steek is opgeschoten met het oplossen van de problemen die Wiebes VVD en Asscher PvdA in 2016 hebben gecreëerd met hun Wet DBA (afschaffing van de VAR).
  • En dat terwijl Koolmees’ eigen D66 toen dat nog geen deel uitmaakte van het kabinet het hoogste woord had over de noodzaak om snel “de onderkant van de ZZP-markt” te gaan beschermen én meer ruimte te bieden aan de “bovenkant”.
  • Ondertussen krijgt de vakbond en de linkse oppositie alle ruimte van Koolmees om verder te zagen door instemming met een eventueel pensioenakkoord afhankelijk te maken van verplichtstelling voor ZZP’ers (die met die hele pensioenen voor werknemers niks te maken hebben).

En om dit draadje netjes af te hechten: Man, man, man, wat is dat D66 door de mand gevallen op dit dossier (om over andere onderwerpen maar niet te spreken).

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.