GroenLinks kiest partij tegen de ondernemende ZZP’er

Als eerste van de linkse partijen kwam deze week GroenLinks met een concept-verkiezingsprogramma. Voor zelfstandigen zonder personeel belooft het weinig goeds.

‘Tijd voor verandering’, zo heet het programma waarmee GroenLinks onder Jesse Klaver de verkiezingen in wil. Een leus waar je nog alle kanten mee op kunt, dus ook de verkeerde. De paragraaf over zelfstandigen zonder personeel is daar een tragisch voorbeeld van.

 foto: Merlijn Doomernik

Een flink deel van de achterban van GroenLinks bestaat uit hoogopgeleide creatieve innovatieve flexibele types. Geboren zzp’ers, zeg maar. In het partijbestuur en in de Tweede Kamerfractie is daar echter weinig van te merken.

Ondernemerschap als probleem ipv oplossing

De partij ziet zelfstandig ondernemerschap als een probleem, niet als een oplossing. Geen manier waarop zelfbewuste mensen hun mogelijkheden en ambities kunnen verwezenlijken, maar een valkuil die door vuige kapitalisten wordt gegraven voor eerlijke werknemers.

In de groenlinkse belevingswereld kiezen mensen niet voor ondernemerschap als levensstijl maar worden ze ontslagen uit hun vaste baan om te mogen terugkeren als rechteloze zzp’ers.

Om te voorkomen dat die beklagenswaardige burgers door de bodem zakken, moet de staat een collectief vangnet voor hen spannen. Daar moeten ze dan verplicht aan deelnemen (lees: premies voor betalen) want anders verjubelen ze hun zuurverdiende centen maar aan smart-tv’s en vliegvakanties.

‘Schijnzelfstandigheid’

Speerpunten in het verkiezingsprogramma van GroenLinks zijn dan ook een streng optreden tegen de zogenaamde ‘schijnzelfstandigheid’, een verplichte verzekering tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid, en een nationaal scholingsfonds.

Van die schijnzelfstandigheid zijn omvang en ernst nooit aangetoond. Bij zijn verdediging van de wet DBA in de Eerste Kamer wist staatssecretaris Wiebes ook niet meer of het nou om vijftig procent van de zelfstandigen ging, om tien procent of om twee procent. Al was het er maar éen, riep hij op een gegeven moment vertwijfeld uit, dan nog waren harde maatregelen noodzakelijk.

Verplichte aov

Een verplichte collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering zoals GroenLinks nu bepleit kennen we nog uit een plan dat het CDA eind vorig jaar lanceerde. Voor alle werkenden, dus ook voor zzp’ers. Dat was, gaven de indieners zonder blikken of blozen toe, niet bedoeld om zzp’ers te helpen maar om hun arbeid duurder te maken zodat ze minder scherp zouden concurreren met werknemers.

Bijkomend voordeel voor het CDA was dat zo’n verplichte collectieve aov werkgevers zou verlossen van de gehate verplichting om het loon van zieke werknemers twee jaar door te betalen. Ook het voornemen daartoe namen de opstellers van het GroenLinks programma over van de christendemocraten.

Scholingsfonds

Het nationaal scholingsfonds waar de partij voor pleit, valt in dezelfde categorie van cadeautjes voor werkgevers en werknemers en boetes voor zelfstandigen. Een idee van minister Asscher (PvdA) ditmaal, dat voorbij gaat aan het feit dat zzp’ers de afgelopen jaren steeds meer aan scholing zijn gaan doen terwijl werknemers en flexwerkers het juist laten afweten.

GroenLinks belooft nu dat ook zelfstandigen straks vouchers gaan krijgen van dat nationale scholingsfonds om aan cursussen te kunnen deelnemen. Wat de opstellers van het verkiezingsprogramma er niet bij vertellen is dat ze die vouchers zelf via de inkomstenbelasting zullen moeten gaan betalen.

Dat komt dan bovenop de kosten die zzp’ers toch al maken voor hun eigen bijscholing – en die ze volgens het laatste plan van minister Bussemaker (ook PvdA) straks niet meer van de belasting mogen aftrekken.

‘Tijd voor verandering’, zeg dat wel.

Een gedachte over “GroenLinks kiest partij tegen de ondernemende ZZP’er

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *