“Modern Werkenden, verenigt u”

Een arbeidsmarkt en een sociaal stelsel die het voor iedereen mogelijk maken om de voordelen van flexibiliteit te ervaren in combinatie met een fatsoenlijke bestaanszekerheid. Ongeacht de vorm waarin iemands arbeidsrelatie gegoten is.

Over dat ideaal willen Roos Wouters, aanjager van de Werkvereniging, en zestien medestanders een gesprek op gang brengen met hun manifest Modern Werkenden aller soorten en maten, verenigt u! 

Onder dat manifest staat ook mijn naam. Waarom? Omdat het iets uitdrukt wat ik al veel langer voel, en omdat het daarover een open gesprek op gang wil brengen. Los van taboes of traditionele processen, instituties, partijen en conventies.

De politiek staart zich al jaren blind op de tegenstelling tussen vast en flex. Blijkens het regeerakkoord wil het derde kabinet Rutte die tegenstelling overbruggen door vast minder vast te maken en flex minder flex. Dat klinkt mooi. Maar zelfs als het uitvoerbaar is (deskundigen twijfelen daaraan) dan gaat het nog steeds voorbij aan een veel fundamenteler probleem.

Economische, technische en sociale ontwikkelingen maken dat mensen steeds minder zekerheden kunnen ontlenen aan hun baan dan we vroeger gewend waren. Dat zou geen probleem hoeven te zijn, als we niet onze sociale zekerheid grotendeels afhankelijk hadden gemaakt van 1) of je in loondienst bent, 2) bij welke werkgever, en 3) op wat voor soort contract.

“Maatregelen op de as tussen vast en flex hebben geen enkel effect op de as tussen wel en niet zelfredzaam”

Het probleem is niet zozeer dat het ene contract ‘vaster’ is dan het andere, maar dat er in onze samenleving een kloof dreigt te ontstaan tussen degenen die in die flexibeler wordende wereld hun weg vinden en degenen die dat niet gegeven is. De een kan zich nu eenmaal door zijn of haar persoonlijkheid, opleiding en gezondheid prima redden en de ander niet – hetzij tijdelijk en overkomelijk, hetzij permanent en definitief.

De tegenstellingen tussen vast en flex en tussen wel en niet zelfredzaam vallen bepaald niet samen. Eerder staan ze haaks op elkaar, als in een matrix met vier kwadranten. En het vervelende is dat maatregelen op de as tussen vast en flex geen enkel effect hebben op de as tussen wel en niet zelfredzaam.

De werkelijke uitdaging – voor wie en de arbeidsmarkt en het sociale stelsel toekomstbestendig wil maken – is om ruimte te laten aan degenen die zich op eigen kracht kunnen ontwikkelen en ontplooien en om ondersteuning te bieden aan degenen die zich om welke reden dan ook niet zelf kunnen redden. Dat lijkt een hele opgave, maar moeilijk hoeft dat niet te zijn.

Tweedeling in de sociale zekerheid

We hebben al een basisverzekering tegen ziektekosten. We hebben al drie volksverzekeringen: de Algemene ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet en de Wet langdurige zorg. En we hebben al de Participatiewet, voorheen de Wet werk en bijstand. Iedere Nederlander betaalt daar aan mee, iedere Nederlander kan daar aanspraak op maken. Ook zzp’ers.

Het beleid met die verplichte verzekeringen is altijd geweest om de hoogte van de premies en de uitkeringen zo veel mogelijk te beperken. Dat leidt tot een hoger vrij besteedbaar inkomen zo lang je geen beroep hoeft te doen op die verzekeringen, maar als de nood aan de man komt en je valt terug op alleen maar bijstand of alleen maar AOW, dan heb je een probleem.

Bovenop de volksverzekeringen komen voor mensen in loondienst nog de verplichte pensioenopbouw en de werknemersverzekeringen tegen de financiële gevolgen van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

De bestaande tweedeling in de sociale zekerheid dwingt nu mensen om voor loondienst te kiezen, ook al zouden ze liever meer vrijheid en flexibiliteit willen. Dat is minstens zo onwenselijk als dat iemand om fiscale redenen zzp’er wordt – wat overigens veel minder vaak voorkomt dan ook het nieuwe regeerakkoord weer suggereert.

Het sociaal stelsel integraal en contract-onafhankelijk maken

Waarom zouden we het sociaal stelsel niet integraal en contract-onafhankelijk maken, zodat mensen in vrijheid de manier van werken kunnen kiezen die aansluit bij hun mogelijkheden en wensen, en zodat ze daar ook weer verandering in kunnen aanbrengen als ze daar behoefte aan hebben?

Langs die lijn doorredenerend zouden we er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen de volksverzekeringen uit te breiden, en de premies en de uitkeringen voor dat bredere pakket op een niveau te brengen dat voor iedereen een waardig minimum wordt gegarandeerd. Daar bovenop kan wie meer wil verzekeren en daarvoor de prijs wil betalen, aanvullende verzekeringen afsluiten. Net zoals we met de verzekering tegen ziektekosten doen.

Zelf denk ik dat we in die richting een moderne vorm van solidariteit kunnen vinden. Een die er niet alleen voor zorgt dat we bij tegenspoed allemaal terug kunnen vallen op een voor iedereen gelijke solide basis, maar die ook ruimte laat voor eigen verantwoordelijkheid. Maar ik ben geen deskundige en er zijn vast meer opties.

Uitnodiging aan iedereen die werk en de werkenden centraal wil stellen

Het manifest van de Werkvereniging – want dat was de aanleiding voor dit hele verhaal – is een uitnodiging aan iedereen die werk en de werkenden centraal wil stellen, om met elkaar in gesprek te gaan en om samen onconventionele mogelijkheden en oplossingen te onderzoeken. Mij spreekt dat zo aan, dat ik het mee ondertekend heb.

Het manifest staat op de website van de Werkvereniging, met een mogelijkheid om het mee te ondertekenen.

Een gedachte over ““Modern Werkenden, verenigt u”

  1. Reyer Brons

    Als je even door redeneert en ook de grens tussen betaald en onbetaald werk wilt slechten, kom je dicht bij een basisinkomen, uitgevoerd als garantie-inkkomen of negatieve inkomsten belasting.
    Simpel en doeltreffend!

    Reageren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.