ING had het toch al niet zo op ZZP’ers

ING zou, onder verwijzing naar de wet DBA, per 1 januari 2017 stoppen met het inhuren van zzp’ers. Als dat klopt, komt het besluit niet uit de lucht vallen. 

Twee jaar geleden schreef ik al op Reporters Online dat de bank weinig affiniteit met deze groep leek te hebben. Op veler verzoek: een herpublicatie van dat artikel, nu zonder slotje.

Volgens de ING dragen zzp’ers nauwelijks bij aan de economie. Volgens het CBS wel. Rara, hoe kan dat? In hun rapport MKB 20025: Naar een sterker MKB hebben de economen van de ING ook de zzp’ers meegenomen. Dat hadden ze misschien beter niet kunnen doen, want veel affiniteit met deze groep ondernemers lijken zij niet te hebben.

Letterlijk schrijft de ING: “Veel zelfstandigen zonder personeel leveren nauwelijks een bijdrage aan de economische groei en werkgelegenheid. Dit komt doordat het groeipotentieel niet voldoende wordt benut. Veel zzp’ers werken een beperkt aantal uren, of hebben een eigen bedrijf in combinatie met een baan in loondienst. Ook hebben veel zzp’ers andere (groei-)ambities in vergelijking met ondernemers met personeel.”

Het was alsof we de Rotterdamse professor Volberda weer hoorden, die drie weken geleden in een rapport voor het World Economic Forum zzp’ers met dezelfde argumenten in de hoek zette. Net als Volberda toen komt ook de ING nu met geen enkele onderbouwing voor deze diskwalificatie.

Desgevraagd gaf de ING aan het in haar rapport alleen maar te hebben over de “direct meetbare economische groei”, en liet zij de mogelijkheid open dat zzp’ers zorgen voor de flexibiliteit die een voorwaarde is voor economische groei.

Toch blijft het raar dat een Economisch Bureau van een ING op niks af meent te kunnen stellen dat zzp’ers niet bijdragen aan economische groei. Weet u nog dat Nederland afgelopen zomer ineens een naheffing moest betalen aan de Europese Unie? De reden daarvoor was dat we met zijn allen meer hadden verdiend dan we aan Brussel hadden opgegeven, en dat kwam onder andere door…. diezelfde zzp’ers.

De hoogte van de contributie die een land betaalt aan de Europese Unie is gebaseerd op het Bruto Nationaal Product. Dat wordt elk jaar berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat had een aantal verbeteringen aangebracht in zijn manier van meten, en daardoor was dat getal achteraf naar boven toe bijgesteld.

Uit de technische toelichting op die bijstelling van het BNP blijkt dat het CBS onder andere de bijdrage van zzp’ers aan de economie tot dan toe te laag had in geschat. Die bleek een stuk groter te zijn dan altijd gedacht.

Vandaar de vooralsnog onbeantwoorde vraag aan de ING: als het CBS de bijdrage van zzp’ers aan de economie wel kan meten en zelfs een substantiële stijging daarvan rapporteert, waarom kunnen ze dat bij het Economisch Bureau van de bank dan niet? Of ziet de ING zzp’ers gewoon niet zo zitten?

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.