Moet Europa zich bezighouden met verzekeringen voor ZZP’ers? (spoiler: nee)

De Europese Commissie vindt dat de lidstaten onvoldoende sociale bescherming bieden aan mensen die geen vaste baan hebben. Zeg: flexwerkers en zzp’ers.

De commissie heeft daarom een voorstel gedaan, Access to Social Protection, met twee scenario’s: verplichte verzekeringen voor alle werkenden of vrijwillige deelname aan collectieve verzekeringen.

Over het voorstel is deze week een consultatieronde gestart. Daarin kan iedereen zijn of haar mening geven, als burger of als vertegenwoordiger van een organisatie. De sluitingsdatum is 20 mei.

Lees het voorstel van de Europese Commissie en vertel Brussel wat je ervan vindt. Dat kan gewoon in het Nederlands. Anoniem of met naam en toenaam. Voordat je kunt reageren moet je wel eerst even account aanmaken.

Hieronder lees je mijn korte reactie, met linkjes naar twee blogs die ik eerder schreef over zzp en sociale zekerheid.

Om te beginnen vind ik sociale zekerheid sowieso geen onderwerp voor Europa maar voor de individuele lidstaten.

De Europese Commissie gaat er in zijn analyse vanuit dat werken in loondienst zekerheid geeft en werken buiten loondienst niet. Dat is een vergissing. Er zijn veel werknemers die heel kwetsbaar zijn en amper bescherming genieten, en er zijn veel zelfstandigen die prima voor zichzelf kunnen zorgen.

Mensen die voor zichzelf kunnen en willen zorgen, moeten de ruimte krijgen om dat te doen. Mensen die dat niet kunnen of niet willen, moeten de bescherming en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

In Nederland zijn zelfstandigen in principe voldoende beschermd door de Participatiewet en de volksverzekeringen. Wie dat wil, kan zich bijverzekeren op de particuliere markt.

Verplichte verzekeringen en verplichte pensioenopbouw (al dan niet met een opt-out) drijven de kosten voor zelfstandigen nodeloos op en beperken de ondernemersvrijheid.

Als de Nederlandse overheid zelfstandigen gewoon eerlijk de kans geeft om als ondernemer de kost te verdienen (nu gebeurt dat niet, door het falen van de Wet DBA en de Aanbestedingswet) dan hebben zij helemaal geen bemoeienis uit Den Haag nodig om hun risico’s te managen. Laat staan uit Brussel.

Meer over dit onderwerp vind je hier:

 

2 gedachten over “Moet Europa zich bezighouden met verzekeringen voor ZZP’ers? (spoiler: nee)

 1. Ellen

  GEEN verplichte verzekeringen. Zijn veel te duur, dan krijgen we nooit geen opdrachten meer, omdat we niet meer kunnen concurreren (en zeker niet tegen de bijv. flexwerkers/uitzendkrachten uit voormalige Oostbloklanden en grote opdrachtgevers die risico (lees goedkope opdrachten) kunnen spreiden over het gehele bedrijf heen).

  Verzekeren voor bijv. ouderdagsvoorziening kan ook via (extra) aflos hypotheek, dus waarom dubbel dmv een dure verz.

  Het is natuurlijk erg vreemd dat de politiek eerst wil dat de arbeidsmarkt veel flexibeler wordt (wat heel veel ontslagen heeft betekend), waarna velen noodgedwongen zelfstandig (ZZP) of via uitzendwerk (flex) zijn gaan werken. En dan stelt de politiek dat die personen weer extra kosten mogen maken/krijgen, omdat zij vinden dat die genen te flexibel zijn.

  Het zou bijv. erg schelen dat wanneer je n.a.v. ontslag en dreiging wegvallen inkomsten (omdat bijstand voor velen niet is weggelegd omdat partner bijv part-time werkt) noodgedwongen ZZP wordt, je alle rechten op sociale zekerheid kwijt raakt……DIT zou aangepakt moeten worden. Want wanneer je bijv 30 jaar in vaste dienst hebt gewerkt en dus bijhorende WW-rechten, raak je deze kwijt (per direct). De regeling die er nl is via UWV is een wurggreep voor ZZP, maar indien zonder medewerking UWV raak je alle rechten kwijt en er is geen weg terug. Alle opgebouwde rechten ben je kwijt en krijg je nooit weer. Dat moet aangepakt worden !!!

  Reageren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.