Neem Wiebes serieus en help hem een handje met die wet DBA

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties gaat dus de ijskast in. Hopelijk is dat voldoende om opdrachtgevers die even niet meer met zzp’ers durfden te werken zo veel vertrouwen te geven dat ze dat nu weer wel gaan doen.

Maar voor de zekerheid moet de Tweede Kamer toch nog even regelen dat wie een echte zelfstandige ondernemer inhuurt ook echt niks te vrezen heeft.

De VAR-verklaring komt niet meer terug en het systeem van modelovereenkomsten wordt ook niet afgeschaft. Maar in plaats van per 1 mei 2017 te gaan handhaven, zoals de bedoeling was, gaat de Belastingdienst nu aanmoedigen en coachen.

Van controles, naheffingen en boetes zal pas weer sprake zijn als de begrippen ‘gezag‘ en ‘persoonlijke arbeid’ uit het verouderde arbeidsrecht zijn ‘herijkt’. Dat kan nog wel even duren, want dat is taaie kost.

Deze toezeggingen, die staatssecretaris Wiebes afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer heeft gedaan, zouden op zich genoeg moeten zijn om de markt voor de inhuur van zzp’ers weer op gang te krijgen.

Addertje onder het gras

Toch zit er nog een addertje onder het gras. Verstopt in een van de bijlagen van de kamerbrief lezen we immers dat ‘kwaadwillenden’ wél zullen worden aangepakt.

Daar kun je op twee manieren naar kijken. Omdat ik in het algemeen graag geloof in het goede in de mens, ben ik geneigd er niet meer achter te zoeken dan een gebaar naar de PvdA en de FNV. Voor hen is de aanpak van ‘schijnzelfstandigheid’ nu eenmaal een hartelapje, en daar hebben we mee te dealen.

Maar aan de andere kant hebben we Wiebes de afgelopen maanden al te vaak horen zeggen dat goedwillenden niets te vrezen hadden. Wat onder de VAR mocht zou ook na de VAR blijven mogen, en de Belastingdienst zou daar heus heel redelijk mee omgaan. Dat zijn keer op keer loze woorden gebleken.

‘Erken zelfstandig ondernemerschap als uitzondering op de loonheffingen’

Dus zeg ik: laat de Tweede Kamer Wiebes een handje helpen om komende weken de vent te blijven die hij vrijdag was. Neem zijn intentie om het vertrouwen in de markt te herstellen serieus, en doe hem twee kleine aanvullinkjes aan de hand die zelfs bij de grootste grieperd de laatste twijfel zullen wegnemen.

Een: omarm de beloofde herijking van de begrippen ‘gezag’ en ‘persoonlijke arbeid’ en roep de regering op om daartoe nog voor de verkiezingen een staatscommissie in te stellen.

En twee: vraag per direct om een algemene maatregel van bestuur waarbij zelfstandig ondernemerschap wordt erkend als uitzondering op de loonheffingen.

Criteria

Komt dat laatste dan niet neer op via een omweg toch de VAR weer invoeren? Nee, net zomin als de AMvB dat deed die sinds 1 mei 2016 van kracht is en waarbij het mogelijk werd gemaakt om in de modelovereenkomsten een ‘fictieve dienstbetrekking’ uit te sluiten als de opdrachtnemer een zelfstandig ondernemer is.

Kijk naar de tot nu toe goedgekeurde modelovereenkomsten en zie dat drie criteria daarvoor genoeg zijn: de zzp’er in kwestie moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, moet een BTW-nummer hebben, en moet vrij zijn om voor meerdere opdrachtgevers te werken.

Wat genoeg is om aan een fictieve dienstbetrekking te ontkomen, moet ook genoeg zijn om een verkapte dienstbetrekking uit te sluiten.

‘Echt weer aan de slag, we willen niks liever’

Als het de woordvoerders van de politieke partijen serieus was toen ze afgelopen weken steeds luider aandrongen op concrete maatregelen, dan zullen ze zich met liefde achter een motie van deze strekking scharen.

En als het staatssecretaris Wiebes serieus was dat hij die concrete maatregelen nu wil treffen, dan zal hij zo’n motie als steun voor zijn beleid ervaren en hem de volgende dag nog uitvoeren.

Dan kunnen we echt weer aan de slag. We willen niks liever.

4 gedachten over “Neem Wiebes serieus en help hem een handje met die wet DBA

 1. Karl van der Horst

  Pierre, route via AMvB is al meerdere malen voorgelegd en verzocht. Wiebes heeft dat tot op heden nog niet opgepakt.
  Wellicht bij gebrek aan draagvlak bij coalitiepartners.
  In dat kader spreek ik de wens uit dat hij nu doorpakt. En jouw tekst en advies omzet in daden.

  Reageren
 2. Wessel van Alphen

  Bemoedigende passage uit brief van de heer Wiebes:
  Deze criteria (WvA: vervanging en gezag) uit het arbeidsovereenkomstrecht, dat al sinds 1907 bestaat en die nader zijn ingevuld in de jurisprudentie, zijn aan herijking toe. Samen met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Minister van Veiligheid en Justitie wil ik – in overleg met onder andere sociale partners – onderzoeken hoe aan deze criteria een concretere of andere invulling moet worden gegeven, een invulling die beter aansluit bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Het kabinet wil daar haast mee maken en hoopt tijdig voor een volgend regeerakkoord met resultaten te komen.

  Reageren
 3. Bert Tol

  Aan de onderkant van de zzp markt is er wel degelijk een ongewenste afhankelijkheid. In mijn blog pleit ik er voor om zzp-ers die minder dan 18 euro per uur in rekening brengen bij 1 opdrachtgever waar ze minimaal 1 jaar of langer voor werkzaam zijn en dat voor tenminste 70% van de jaarwerk norm (ruim 1400 uur) te beschouwen als schijnzelfstandigen. Alle door mij genoemde factoren moeten tegelijk van toepassing zijn. Zie uitvoerig mijn blog op Rechtblog.nl.

  Titel : Oplossingsrichting wet DBA: het rechtsvermoeden van schijnzelfstandigheid.

  Reageren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.