Niet het arbeidsrecht is het probleem, maar de Belastingdienst

Om uit het moeras van de wet DBA te komen, laten staatssecretaris Wiebes en minister Asscher onderzoek doen naar de mogelijkheden om een actuelere invulling te geven aan de begrippen ‘gezag’ en ‘persoonlijke arbeid’ uit het arbeidsrecht. Volgens Boris Emmerig en Tom Zondag zitten de bewindslieden met die zogenaamde ‘herijking’ op de de verkeerde weg.

Emmerig en Zondag zijn beiden advocaat-fiscalist bij Holla Advocaten. In het Weekblad voor Fiscaal Recht van 18 april 2017 betogen zij dat er aan het arbeidsrecht als zodanig niks mankeert. Het is de beperkte toepassing daarvan door de Belastingdienst die momenteel voor zo veel problemen zorgt bij de inhuur van zzp’ers.

Volgens de fiscalisten moet Wiebes de Belastingdienst opdracht geven om bij de beoordeling van arbeidsrelaties het volledige civielrechtelijke toetsingskader te volgen.

Daarvoor moet de Handreiking DBA herschreven worden en moet het stuk de status krijgen van een beleidsbesluit.

Ook moet het begrip ‘kwaadwillendheid’ worden geschrapt. Want in plaats van duidelijkheid te brengen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers zorgt dat alleen maar voor meer onzekerheid.

Belastingdienst zat er twee van de drie keer naast

Met het rapport van de Commissie Boot is komen vast te staan dat noch de algemene noch de branche-specifiekemodelovereenkomsten in overeenstemming zijn met het wettelijke kader voor de beoordeling van een arbeidsrelatie.

De Belastingdienst bleek er bij het goedkeuren van voorgelegde overeenkomsten twee van de drie keer inhoudelijk naast te zitten.

De algemene modellen die op de site van Belastingdienst staan zijn dermate algemeen geformuleerd dat schijnzelfstandigheid niet afdoende wordt bestreden en dat de doelstellingen van de Wet DBA niet worden gehaald.

Door de onduidelijkheid rond de controle achteraf door de Belastingdienst komt de rechtszekerheid in het gedrang.

‘De Belastingdienst moet geïnstrueerd worden om de wet te volgen’

Ondanks al deze bezwaren pleitte de Commissie Boot er niet voor om het arbeidsrecht te herijken. Emmerig en Zondag begrijpen ook niet waarom het kabinet daar dan toch voor heeft gekozen. Wat wel moet worden herijkt, stellen zij, is de manier waarop de Belastingdienst het arbeidsrecht toepast bij de uitvoering van de wet DBA.

De staatssecretaris moet volgens Emmerig en Zondag de Belastingdienst opdracht geven om afscheid te nemen van haar binaire benadering en in plaats daarvan de holistische benadering te volgen. ‘Anders gezegd, de Belastingdienst moet geïnstrueerd worden om de wet te volgen.’

Daarvoor is het volgens de fiscalisten nodig om de Handreiking DBA te herschrijven en deze de status van beleidsbesluit te geven, zoals voorheen de Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking bestonden.

‘Daarbij dient het volledige civiele toetsingskader ook fiscaal zo veel mogelijk gevolgd te worden. Eventuele onzekerheden vanwege een toetsing vooraf kunnen ondervangen worden door aan een goedkeuring van een overeenkomst kritische vooronderstellingen te verbinden zoals ook elders in de ruling-praktijk gebruikelijk is.’

Begrip ‘kwaadwillendheid’ afschaffen

De Commissie Boot adviseerde het kabinet eind vorig jaar al om snel meer duidelijkheid te verschaffen over de handhaving van de Wet DBA. Emmerig en Zondag voegen daaraan toe dat het begrip ‘kwaadwillend’ dient te worden geschrapt.

Boot kon daar destijds nog niets over zeggen, omdat het pas later door Wiebes werd geïntroduceerd. Volgens beide fiscalisten heeft de staatssecretaris daarmee de onzekerheid alleen maar groter gemaakt.

Het volledige artikel van Emmerig en Zondag is te lezen via Navigator van Wolters Kluwer. Een abonnement daarop heeft u al vanaf 249 euro per maand. U kunt natuurlijk ook uw fiscalist bellen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.