Niks gewoon” een verplicht pensioen

Een verplicht pensioen voor zzp’ers, met een opt-out. Daar pleitte staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) deze week voor. Dat klinkt niet bij voorbaat onsympathiek. Maar behalve dat de redenering erachter niet deugt, gaat die ook nog eens voorbij aan het echte probleem. Dat zit hem niet in de pensioenen van zzp’ers maar in die van werknemers.

Wat had staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken graag nog willen bereiken, voor het snel naderende einde van haar ambtstermijn? Het FD vroeg het haar deze week in een afscheidsinterview. “Een volwaardige pensioenvoorziening voor alle werkenden, ook zzp’ers.” Waarom vindt zij dat zo belangrijk? “De arbeidsmarkt van de 21ste eeuw is veel flexibeler dan die van de 20ste. Als je dat ziet, dan moet je het stelsel daarop inrichten.”

Maar wat hebben zzp’ers daarmee te schaften, dat zijn toch ondernemers? Regelen die niet gewoon zelf iets voor hun oude dag? “Ik heb veel zzp’ers gesproken die uit volle overtuiging een eigen bedrijf hebben en vermogen opbouwen. Die hebben geen behoefte aan een verplicht pensioen.

Het sociale stelsel aanpassen aan de arbeidsmarkt – of toch maar andersom?

No problem dus. Waar maakt Klijnsma zich dan druk over? “Wie door de crisis tegen wil en dank zzp’er is geworden, die is in de aap gelogeerd. Die kan zich niet permitteren om pensioen op te bouwen naast de AOW en moet straks op ons als gemeenschap leunen.”

Oei, dat klinkt ernstig. Hoe had de staatssecretaris gedacht die ramp af te wenden? “Ik zou zeggen, ik ben toch in mijn nadagen, maak gewoon een verplichte voorziening voor zzp’ers, met een opt-out. Wie aantoonbaar voldoende zelf spaart, hoeft niet mee te doen.”

Zo hee. Denkt Klijnsma dat de SER daarin meegaat? Want daar had zij het ontwerp van een nieuw pensioenstelsel aan gedelegeerd, aan het overleg tussen werkgevers en werknemers. “Dat zou geweldig zijn. Maar het zou me enorm verbazen. Het is al zo lastig.”

Ballonnetje opgeblazen, ballonnetje opgelaten, ballonnetje leeggelopen? Je zou er liefst schouderophalend aan voorbijgaan – als je er niet donder op kon zeggen dat allerlei elementen uit het verhaal van Klijnsma de komende jaren in de discussie zullen blijven terugkomen. Vandaar toch even wat kanttekeningen.

Klijnsma pretendeert dat ze het sociale stelsel wil inrichten op de arbeidsmarkt van de 21e eeuw, die zo veel flexibeler is dan die van de 20e. In de praktijk heeft het kabinet waar zij nu nog deel van uitmaakt, vijf jaar lang precies het omgekeerde geprobeerd: een halt toeroepen aan die flexibilisering, en de zzp’er invoegen in het bestaande stelsel.

ZZP’er “tegen wil en dank”

Vervolgens heeft Klijnsma het over mensen die door de crisis tegen wil en dank zzp’er zouden zijn geworden. Wacht even. Die crisis duurde van 2008 tot 2011. In die tijd is het aantal zzp’ers gemiddeld met 3% per jaar toegenomen. Dat is niet meer en niet minder dan daarvoor en daarna, dus op het aantal zzp’ers heeft de crisis geen invloed gehad.

Maar zouden in die periode ook niet meer mensen “tegen wil en dank” zzp’er zijn geworden? In de crisis kregen zzp’ers het zwaarder voor de kiezen dan werknemers. Zie dit themabericht van RaboResearch. Wie in die tijd zijn of haar baan kwijtraakte kon beter in de ww blijven dan gaan werken voor eigen rekening en risico. Alleen dat al maakt een significante toename van “gedwongen zelfstandigheid” (whatever that may be) onwaarschijnlijk.

Fijne “gemeenschap”

Nu dekt Klijnsma zich behendig in doordat ze het heeft over “wie door de crisis tegen wil en dank zzp’er is geworden”. Dat kan dus eventueel ook één pechvogel zijn. Maar dan nog: hoe groot is dan de kans dat die geen pensioen kan opbouwen naast de AOW? Volgens hetzelfde onderzoek van Rabobank steeg tijdens de crisis het aantal zzp-huishoudens met lage inkomens slechts met drie procentpunten, van 11% in 2008 tot 14% in 2010. De overgrote meerderheid van de zzp’ers bleef dat lot dus bespaard.

Daar komt bij dat wie door de crisis tegen wil en dank zzp’er is geworden, blijkbaar tot dan toe werknemer was. Dus al een deel pensioen heeft opgebouwd naast de AOW, en dus later ook niet zal hoeven te leunen op “ons als gemeenschap”. Tenminste niet veel eerder dan een vergelijkbare werknemer. Terzijde: fijne “gemeenschap” van Klijnsma cs, als armlastige bejaarde zzp’ers daar blijkbaar niet bij horen.

Onverantwoordelijke opstelling 

Dus, hoe begrijpelijk de conclusie ook moge zijn waar Klijnsma zich naartoe heeft geworsteld, van veel kennis van laat staan affiniteit met zzp’ers getuigt het allemaal niet. Is dat een probleem? Niet, want met de PvdA verdwijnt ook deze staatssecretaris voorlopig uit de regering. En toch ook weer wel, want dezelfde feitenvrije gedachten leven in brede lagen van de politiek, de ambtenarij en vooral: de vakbonden.

De dinosaurussen daar zullen een opt-out in een pensioenregeling voor zzp’ers nooit accepteren. Kijk naar vakbondsvoorzitter Maurice Limmen die al binnen een dag via hetzelfde FD liet weten dat het voor zijn CNV cruciaal is “dat solidariteit, collectiviteit en de verplichtstelling gewaarborgd blijven.” Eerst wil hij gedetailleerd uitgewerkt zien wat alle pensioenplannen die nu ter tafel liggen gaan betekenen voor de portemonnee van de werknemer.

Daarachter ligt het feit dat de bonden een broertje dood hebben aan druk, zelfs van geestverwante politici, om tot welk pensioenakkoord dan ook te komen. Dat regelen zij liever onderling met de werkgevers, omdat het immers “hun” geld is. Alsof het niet om zo veel geld gaat en om zo veel mensen, dat beslissingen daarover de hele samenleving raken. Een knap onverantwoordelijke opstelling.

2,5 miljoen werknemers met ontoereikend pensioen

Mocht Klijnsma zich met het pensioendossier bezig willen blijven houden, ook als zij binnenkort geen staatssecretaris meer is, dan kan zij zich beter richten op het probleem van het werknemerspensioen en de onwil van de bonden om dat te hervormen. Dat is namelijk veel groter dan het met de haren erbij gesleepte (schijn-)probleem van het zzp-pensioen.

Volgens recent onderzoek van de Universiteit Leiden zou van alle zzp’ers 43% niet aan een toereikend pensioen komen en van alle werknemers maar 31%. Dat klinkt heftig, maar kijk eens voor hoeveel echte mensen die verhoudingsgetallen staan.

Van die beklagenswaardige zzp’ers zijn er blijkbaar nog geen half miljoen. Aan werknemerszijde staan daar ruim twee en een half miljoen lotgenoten tegenover. Vijf keer zo veel. Los dat eerst maar eens op, voordat je zzp’ers komt lastigvallen.

Dit blog werd oorspronkelijk geschreven als column voor Quote

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *