Nog een keer dan: werkruimte en fiscus

Dat hele gedoe over werkruimte en de fiscus – eigenlijk had ik er niks meer over willen zeggen. Maar de onzin die erover wordt verkocht houdt maar niet op.

Vandaar toch nog even de basics op een rijtje. En een welgemeend excuus voor mijn eigen aandeel in de verwarring.

De Hoge Raad heeft niet ineens iets nieuws verzonnen. Het gaat om een regeling die al jarenlang bestaat. Een ondernemer wilde daar een beroep doen, en de Belastingdienst weigerde dat. De ondernemer vocht dat aan, tot aan de Hoge Raad. En die heeft hem nu in het gelijk gesteld.

De ondernemer in kwestie betaalt maandelijks een bepaald bedrag voor het recht om in zijn huis te wonen, de huur. Omdat hij een aanzienlijk deel van dat huis gebruikt voor zijn zakelijke activiteiten, mag hij dat ‘huurrecht’ als (negatief) vermogensbestanddeel op zijn balans zetten. Daardoor vermindert zijn winst, en betaalt hij navenant minder inkomstenbelasting. Niks aan de hand.

Niet alleen zzp’ers kunnen een beroep doen op deze regeling. Ook zelfstandigen mèt personeel hebben die mogelijkheid. Wat zeg ik: iedere ondernemer. En werknemers dan? Als hun baas wil dat zij thuis werken, moeten ze bij hem zijn en niet bij de fiscus.

Het gaat hier niet om een douceurtje. De mogelijkheid om een woning onder bepaalde voorwaarden tot het zakelijk vermogen te rekenen is in de wet opgenomen omdat een onderneming nu eenmaal iets anders is dan een huishouden. Economisch, sociaal, juridisch, fiscaal.

De regeling geldt niet alleen voor ondernemers met een huurwoning. De geleerden verschillen hierover van mening maar mijn interpretatie is dat u met een koopwoning hetzelfde kunt doen. Alleen zet u dan niet het huurrecht op de balans maar de WOZ-waarde.

Het gaat hier niet alleen over werkruimte die bouwkundig zelfstandig is. Een eigen ingang vanaf de straat en een eigen wc zijn voor deze regeling niet per se nodig. Dat geldt alleen als u de woning niet op uw balans heeft staan. Wel kunnen de gevolgen afhankelijk van de situatie anders uitpakken. Meer daarover leest u bij BelastingBelangen.

De aftrek geldt heus niet voor de totale huur of de totale waarde. Zodra er sprake is van aanmerkelijk privé-gebruik (zeg meer dan tien procent) vindt daar een correctie voor plaats.

Als u tot nu toe niet van deze regeling gebruik heeft gemaakt kunt u dat niet nu ineens wel gaan doen. Dit werkt alleen bij het opstellen van de openingsbalans of bij een ingrijpende wijziging van uw bedrijfsmatige activiteiten.

Als uw belastingadviseur u nooit op deze regeling heeft gewezen wil dat niet zeggen dat hij niet deugt voor zijn vak. Waarschijnlijker is dat hij terecht heeft ingeschat dat het in uw geval niet zinvol zou zijn om er een beroep op te doen. Er kunnen ook nadelen aan verbonden zijn, namelijk. Maar belt u hem anders even, voor de zekerheid.

Staatssecretaris Wiebes is geen held dat hij de eis van PvdA en GroenLinks om deze regeling in te trekken meteen van de hand wees. Hij had al veel eerder paal en perk moeten stellen aan hun drift om zelfstandig ondernemend Nederland te slopen.

En wat betreft mijn rol in het geheel: ik heb me door BNR laten verleiden om een sommetje te maken wat het de schatkist zou kosten als alle zzp’ers met een huurhuis dat ineens op de balans zouden zetten. Daar had ik beter niet op in kunnen gaan. Want die situatie doet zich gewoon niet voor.

Kortom: gelooft u vooral niet alles wat u in de krant leest of wat u op de radio hoort. Al helemaal niet als u er blij van wordt of boos. Want emoties staan vaker wel dan niet een goed begrip van de zaak in de weg.

2 gedachten over “Nog een keer dan: werkruimte en fiscus

  1. Daniel

    Ach het is komkommertijd en dan is elke scheet ineens nieuws. Wel respect voor jou Pierre dat je jou gemaakte fout toegeeft en niet onder het kleed schuift….

    Reageren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *