Nog meer wetenschappers met frisse ideeën over ZZP’ers !

Vanwege hun frisse ideeën over het leed dat zzp’er heet, zong ik hier twee weken geleden al de lof van twee hooggeleerde dames. Nu neem ik mijn hoed af voor twee niet minder hooggeleerde heren.

Hun bewijs dat feiten niet meer nodig zijn om als wetenschapper toch een mening te poneren over zzp’ers, zou een Nobelprijs waard zijn – als die bestond op hun vakgebied.

Niet één, maar liefst twee sterren lichtten er deze week op aan het academisch firmament. De eerste was die van Willem Bouwens, hoogleraar sociaal recht aan de Vrije Universiteit.

Moeras

In een interview met het Financieele Dagblad liet professor Bouwens zien hoe hij uit slechts één enkele case conclusies kon trekken over de meer dan een miljoen zzp’ers die de Nederlandse economie gegijzeld houden.

Hij deed dat door aan te nemen dat zzp’ers de pretentie hebben om door te groeien naar werkgeverschap, banen te creëren en voor innovatie te zorgen – en hen er vervolgens op af te rekenen dat zij in overgrote meerderheid die ambities niet waarmaken.

Waarop hij het kabinet van harte gelukwenste met het voornemen om het moeras van zzp’end Nederland droog te leggen.

Ivoren toren

Wat in het betoog van professor Bouwens vooral bewondering wekte, was het gemak waarmee hij de drogredenen terzijde schoof die zzp’ers zelf gebruiken om hun beklagenswaardige bestaan te rechtvaardigen.

Hebben zzp’ers juist geen enkele behoefte om te groeien en personeel aan te nemen? Kunnen zij zelfs meer waarde creëren zonder organogrammen te tekenen, functiegebouwen op te richten en andere mensen in hokjes te stoppen? Bestaat hun bijdrage aan innovatie er juist uit dat zij nieuwe werkvormen ontwikkelen en de daarbij passende arbeidsrelaties verkennen?

Allemaal flauwekul, wist hij. Zo’n flauwekul zelfs dat hij er niet eens op in hoefde te gaan. Met die soevereine wetenschappelijke opstelling gaf hij nieuwe glans aan het oude ideaal van de ivoren toren. Indrukwekkend.

Wetenschappelijke elite

Maar was daarmee de geesteskracht van de wetenschappelijke elite uitgeput? Verre van dat. Binnen enkele dagen wist professor Evert Verhulp van de UvA zijn collega van de VU alweer te overtreffen.

Had professor Bouwens in het FD nog slechts de schijnargumenten van schijnzelfstandigen genegeerd, professor Verhulp verhief zich zelfs boven het verzamelen van feiten – het handwerk waarvan we ooit geloofden dat het de basis vormde van alle wetenschapsbeoefening.

FNV-jurist

De ooit als FNV-jurist begonnen professor Verhulp maakte in de Telegraaf (in de pikorde van wetenschappelijke publicatiekanalen nog hoger aangeschreven dan het FD) direct de koene sprong naar het domein van de meningen. Slim, want daardoor werd zijn bijdrage aan het debat meteen ook politiek relevant.

Ongeveer de helft van de zzp’ers is geen ondernemer maar een verkapte werknemer, verkondigde hij. En schijnconstructies met zzp’ers komen veel meer voor dan gedacht.

Om tot die opzienbarende conclusie te komen had hij genoeg aan het gegeven dat de Belastingdienst vorig jaar nog niet eens de helft van de meer dan zevenduizend modelovereenkomsten had goedgekeurd die waren ingediend nadat de wet DBA van kracht was geworden.

Leidse dilettant

Bij zo veel academische grootsheid zou het kleinzielig zijn om te herinneren aan de kritiek die ene Gerrard Boot vorig jaar had op de criteria die de Belastingdienst daarbij hanteerde.

De Leidse dilettant in het arbeidsrecht meende de geldende wetgeving en de daarop gebaseerde jurisprudentie als norm te kunnen nemen en de werkwijze van de fiscus daaraan af te meten.

Een jammerlijke vergissing, die de aanpak van zzp’ers gelukkig niet al te zeer heeft vertraagd.

Nobelprijs

Het is werkelijk heel spijtig voor professor Bouwens en professor Verhulp dat er op hun vakgebied geen Nobelprijzen bestaan.

Anders zouden zij daar volgend jaar ongetwijfeld voor in aanmerking zijn gekomen, met hun baanbrekende inzichten in het zzp-dossier en hun praktische adviezen om daarin eens en voor altijd orde op zaken te stellen.

Dit blog werd oorspronkelijk geschreven als column voor Quote

 

Een gedachte over “Nog meer wetenschappers met frisse ideeën over ZZP’ers !

  1. Karina Meerman (tevreden zzp-er sinds 1999)

    Als er een Nobelprijs komt voor vilein schrijven. Zal ik je zeker voordragen. Chapeau.

    Reageren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *