Nu snel over de brug komen met die achterstallige zwangerschapsuitkeringen voor zelfstandigen!

Zelfstandig werkende vrouwen die tussen augustus 2004 en juni 2008 zwanger waren, moeten alsnog een uitkering ontvangen van het UWV. Net zoals voor die tijd en net zoals na die tijd. Dat bepaalde de Centrale Raad van Beroep deze week in een tussenuitspraak.

Deze beslissing is een felicitatie waard voor de zes vrouwen die hier met steun van de FNV, de Vereniging Vrouw en Recht en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann jarenlang voor hebben geknokt. Maar voordat alle naar schatting 17.000 belanghebbenden ook echt geld op hun rekening krijgen, moet er nog heel wat gebeuren.

Het UWV heeft van de Centrale Raad van Beroep zestien weken de tijd gekregen (wie zei dat juristen geen humor hadden?) om een regeling te treffen. Daarna zal de raad de zaak opnieuw beoordelen.

Crisisoverleg

Komende weken zal er ongetwijfeld crisisoverleg worden gevoerd tussen het UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat immers om een fors bedrag: als iedereen die voor een uitkering in aanmerking komt die zou krijgen op basis van de regels zoals ze momenteel gelden, moet het UWV rond de 90 miljoen euro ophoesten.

Als minister van SZW sinds 2012 heeft Lodewijk Asscher zich in alle toonaarden verzet tegen deze aanslag op zijn portemonnee. De PvdA’er mag dan de mond vol hebben van solidariteit, emancipatie en gelijke kansen, die ‘kernwaarden’ heeft hij in dit verband nooit in de praktijk willen brengen.

Het verdrag van de Verenigde Naties waarop de vrouwen zich beriepen was volgens Asscher niet bindend. Het was alleen bedoeld voor werknemers, niet voor zelfstandigen, laat staan voor zzp’ers. En als het dat allemaal wel was, dan had een uitkering zo veel tijd na de zwangerschap en de daarmee gepaard gaande inkomensderving, toch geen nut meer.

‘Een uitkering van een euro is ook een uitkering’

Reken dus maar dat er in Den Haag komende weken alles aan zal worden gedaan om op een koopje onder deze ereschuld uit te komen. De Centrale Raad voor Beroep heeft daarvoor de deur zelf al op een kier gezet, door te bepalen dat een eventuele regeling niet gebaseerd hoeft te zijn op de wettelijke regels zoals die van 1998 tot 2004 van kracht waren of zoals die sinds 2008 gelden.

De raad laat nadrukkelijk de mogelijkheid open dat de Staat op ‘een andere manier’ aan haar verplichtingen kan voldoen. De meest cynische mogelijkheid voor Asscher om zich ervan af te maken is nu om het Vrouwenverdrag van de Verenigde Naties zo uit te leggen dat het a) alleen maar ‘een uitkering’ eist en niet stipuleert hoe hoog die moet zijn, en dat b) een uitkering van een euro ook een uitkering is.

Bureaucratische belemmeringen

Als de minister niet op zo’n botte manier de Centrale Raad voor Beroep en de betrokken zelfstandigen wil tarten, kan hij het UWV nog allerlei bureaucratische belemmeringen laten opwerpen. Bijvoorbeeld door onmogelijke eisen te stellen aan de bewijslast dat een aanvraagster in de betreffende periode zowel zelfstandig was als zwanger, of door een te krappe deadline te stellen waarbinnen aanvragen moeten worden ingediend.

Tegen de ergst denkbare van zulke chicanes zal de Centrale Raad voor Beroep ongetwijfeld bezwaar maken als (als!) het UWV over zestien weken met zijn voorstellen komt. Maar in het grijze gebied daaromheen zijn nog best wat compromissen mogelijk waar zelfstandigen niet blij van worden.

Boter bij de vis

Ondertussen is er natuurlijk ook een nette manier om deze kwestie eens en voor altijd de wereld uit te helpen. Dat heet ‘boter bij de vis’ en ziet er als volgt uit.

  • Iedereen die over de jaren 2004-2008 inkomstenbelasting heeft betaald als zelfstandige, krijgt een brief van minister Asscher dat de regels die nu gelden onder de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ) ook van toepassing zijn op die periode. Staatssecretaris Wiebes draait dat bestandje zo even voor hem uit: dankzij de honderden miljoenen die aan de automatisering bij de fiscus zijn besteed is dat een peulenschil.
  • Iedereen die meent op grond daarvan recht te hebben op een uitkering achteraf, kan die per direct aanvragen. Aanvullend bewijs van zelfstandigheid hoeft niet te worden geleverd. De belastingdienst weet of iemand in die periode zelfstandigenaftrek heeft genoten en weet dus ook of de uitkering gecorrigeerd moet worden voor deeltijd-ondernemerschap.
  • Als bewijs dat iemand zwanger is geweest dient een kopietje van de aangifte bij het bevolkingsregister. In het onverhoopte geval van een miskraam volstaat een eigen verklaring daarvan. Geen gedoe met briefjes van de huisarts, want die is daar niet voor en het leed is zo al erg genoeg.
  • Wie er nog even over na moet denken of zij wel aanspraak wil maken op de maximaal 5.200 euro bruto die voor haar in de pot zitten, kan daar rustig de tijd voor nemen. Het is immers niet meer dan billijk dat zij daar net zo veel tijd voor krijgt als dat de overheid heeft genomen om haar dat recht te onthouden. Dat heeft al met al twaalf jaar geduurd, dus de deadline voor aanvragen wordt niet eerder dan 2029.

Makkelijker kunnen we het niet maken, en leuk was het al. Plus dat het ook nog eens helemaal spoort met de kernwaarden van Lodewijk Asscher: solidariteit, emancipatie en gelijke kansen. Voorwaarts!

Dit blog werd oorspronkelijk geschreven als column voor Quote

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *