ZZP’ers en hun koopkracht: wat gaat de Miljoenennota brengen?

In de aanloop naar Prinsjesdag wordt er reikhalzend uitgekeken naar de koopkrachtplaatjes. Wie gaat erop vooruit en wie achteruit? Voor zzp’ers en andere zelfstandigen bieden de berekeningen echter weinig houvast. Hoe komt dat? En valt er desondanks toch wat over te zeggen? Met wat ik ervan weet, kon 2020 voor deze groep wel eens een zwaar jaar worden. Lees verder

Waarom het Manifest Moderne Arbeidsmarkt geen zoden aan de dijk zet

Stichting ZZP Nederland en het Platform Zelfstandige Ondernemers vragen extra aandacht voor de positie van ZZP’ers in Nederland. Het onsamenhangende beleid van de overheid is hen een doorn in het oog. Met hun Manifest Moderne Arbeidsmarkt proberen ze daar verbetering in te brengen. Een lovenswaardige gedachte, maar of het zoden aan de dijk gaat zetten? Op BNR Nieuwsradio mocht ik al even een korte reactie geven op de voorstellen, hier een uitgebreidere. Lees verder

‘Asielzoekers zijn hier om te leven. Benut hun talenten’  

Vluchtelingen die in Nederland nog steeds maar moeilijk aan werk komen, daarover gaat dinsdag 10 september BNR Brainnet Werkverkenners. De insteek is somber, maar ik zie behalve knelpunten ook kansen. Bijvoorbeeld door bij de integratie meer aandacht te besteden aan het zelfstandig ondernemerschap.   Lees verder

Extra bezuiniging op zelfstandigenaftrek doorkruist ontwikkeling visie op werk en zekerheid

Met de instelling van de commissie-Borstlap die moet adviseren over de regels die gelden op de arbeidsmarkt, gaf het kabinet nog geen jaar geleden aan dat het geïnteresseerd was in een samenhangende visie op werk en zekerheid. Hoe inkomen uit werk moet worden belast, is van zo’n visie een noodzakelijk onderdeel. Het voornemen om vanaf 2020 nog verder op de zelfstandigenaftrek te bezuinigen dan het kabinet toch al van plan was, doorkruist dat proces van visieontwikkeling – zonder enige inhoudelijke noodzaak. Lees verder

Krijgen ZZP’ers zelfstandigenaftrek omdat ze zelf voor hun pensioen en hun verzekeringen moeten zorgen? 

Over nut en noodzaak van de zelfstandigenaftrek valt misschien te twisten, maar dan wel graag op basis van feiten. De gedachte dat de zelfstandigenaftrek zou dienen om zzp’ers in de gelegenheid te stellen zich te verzekeren en voor hun pensioen te sparen, hoort daar niet bij. Zo leert een blik op de wetsgeschiedenis. Lees verder

Vertijdelijking: een nieuw perspectief op werk en zekerheid (longread)

‘De discussie over werk en zekerheid wordt vooral gevoerd in termen van ‘vast’ en ‘flex’. Tot een oplossing lijkt dat niet te leiden: eerder is er sprake van een patstelling. Samen met Brainnet-directeur Anne Meint Bouma verkende ik in een aantal notities een ander perspectief, aan de hand van het begrip ‘vertijdelijking’. Daarmee hopen we dynamiek terug te brengen in wat statisch leek, en vanonder de antwoorden die voorbijgaan de vragen naar boven te halen die blijven. Denkt u even mee? Lees verder

De ZZP’er, volgens de encyclopedie

Toen ik in een grijs verleden leerling-journalist was bij de Zwolse Courant had ik altijd de Ensie onder handbereik, de “Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopedie”. Die bestaat nog steeds, zij het alleen online.

De redactie van die Ensie vereerde mij in 2017 met het verzoek een artikel te schrijven over de zzp’er. Dat was een hele toer, alleen al omdat het in 275 woorden moest. Een dezer dagen kreeg het lemma zijn derde update. Het resultaat leest u hier.

Lees verder

Koolmees stuurt gewijzigde maatregelen rond werken als zelfstandige naar Tweede Kamer. Zorgen om rechtszekerheid en rechtsgelijkheid

Minister Koolmees (SZW) en staatssecretaris Snel (Financiën) hebben een brief van twintig kantjes naar de Tweede Kamer gestuurd met nieuwe cq gewijzigde maatregelen rond het werken als zelfstandige. Naar verwachting praat de kamer daar woensdag 26 juni over. Op twitter maakte ik een puntsgewijze samenvatting, met een paar kritische noten. Hier het draadje in zijn geheel. Lees verder