Tweede Kamer verwerpt op drie na alle moties over de wet DBA

Van de Tweede Kamer mag het kabinet de onzekerheid over de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) laten voortduren. Dat bleek vanmiddag tijdens de stemmingen over een twaalftal moties. 

In het kamerdebat vorige week donderdag hadden staatssecretaris Wiebes en minister Asscher Asscher alle moties ontraden waarmee de oppositie probeerde op korte termijn helderheid te krijgen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Een eventuele aanzet daartoe komt nu op zijn vroegst in januari of februari. Een definitieve regeling moet dan wachten tot na de verkiezingen van 15 maart.

Afwijzing van “veilige zone” door SP, PvdA, GL, Van Vliet, 50PLUS, VVD, SGP, CU, CDA

Het  meeste baat zouden zzp’ers hebben gehad bij motie 34036-48 van Steven van Weyenberg (D66). Die vond dat uitstel van handhaving aan opdrachtgevers onvoldoende zekerheid bood om weer opdrachten te geven aan zelfstandigen en dat daar op korte termijn een oplossing voor nodig was.

Daarom verzocht Van Weyenberg de regering om als reparatiemaatregel een “veilige zone” te creëren. De DBA zou niet van toepassing moeten zijn op opdrachten voor zelfstandig ondernemers tegen een tarief van meer dan 40 euro per uur of met een duur korter dan 500 uur.

In zulke gevallen zou de Belastingdienst er bij voorbaat vanuit moeten gaan dat de opdracht buiten dienstbetrekking kan worden vervuld. Onder die grens zouden opdrachten gewoon onder de modelovereenkomsten vallen.

Voor deze motie stemden PvdD, D66, Klein, Kuzu/Öztürk, Houwers, Bontes/Van Klaveren en PVV.

Tegen stemden SP, PvdA, GroenLinks, Van Vliet, 50PLUS, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA, zodat de motie werd verworpen.

Aangenomen moties

34036-46 Gewijzigde motie van de leden Omtzigt (CDA) en Van Weyenberg (D66) over handhaving per direct in de richting van opdrachtgevers die evident kwaadwillig handelen. Voor stemden: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Kuzu/Öztürk, Houwers, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, Bontes/Van Klaveren en PVV.

34036-51 Gewijzigde motie van het lid Mei Li Vos (PvdA) over de aanbevelingen van de commissie-Boot betrekken bij een nieuw beoordelingskader. Voor stemden: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, Van Vliet, 50PLUS, Kuzu/Öztürk, Houwers, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, Bontes/Van Klaveren en PVV. Tegen: D66 en Klein.

34036-54  Motie van de leden Bashir (SP) en Van Weyenberg (D66) over duidelijke criteria en zekerheid vooraf voor ondernemers. Voor stemden: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Kuzu/Öztürk, Houwers, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, Bontes/Van Klaveren en PVV.

Verworpen moties

34036-45  Motie van het lid Omtzigt (CDA) over het uitvoeren van de aanbevelingen van de commissie-Boot. Voor stemden SP, PvdD, 50PLUS, Kuzu/Öztürk, SGP, ChristenUnie, Bontes/Van Klaveren en PVV. Tegen: PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Klein, Houwers, VVD en CDA.

34036-47  Motie van de leden Van Weyenberg (D66) en Omtzigt (CDA) over een formeel besluit over de wijze waarop de Wet DBA wordt gehandhaafd. Voor stemden SP, PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Kuzu/Öztürk, SGP, ChristenUnie, CDA, Bontes/Van Klaveren en PVV. Tegen: PvdA, Van Vliet, Klein, Houwers en VVD.

34036-48  Gewijzigde motie van het lid Van Weyenberg over het creëren van een “veilige zone” voor zelfstandigen. Voor stemden: PvdD, D66, Klein, Kuzu/Öztürk, Houwers, Bontes/Van Klaveren en PVV. Tegen: SP, PvdA, GroenLinks, Van Vliet, 50PLUS, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA.

34036-49  Motie van het lid Van Weyenberg (D66) over een uitzondering op de loonheffing voor zelfstandig ondernemerschap. Voor stemden PvdD, D66, Klein, Kuzu/Öztürk, Bontes/Van Klaveren en PVV. Tegen:SP, PvdA, GroenLinks, Van Vliet, 50PLUS, Houwers, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA.

34036-50  Motie van de leden Van Weyenberg (D66) en Omtzigt (CDA) over voorstellen voor een andere invulling van gezagsverhouding en vrije vervanging. Voor stemden: SP, PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, Kuzu/Öztürk, SGP, ChristenUnie, CDA, Bontes/Van Klaveren en PVV. Tegen: PvdA, Van Vliet, Houwers en VVD.

34036-52  Motie van het lid Tony van Dijck c.s. (PVV) over het per direct intrekken van de Wet DBA. Voor stemden: PvdD, 50PLUS, Klein, ChristenUnie, Bontes/Van Klaveren en PVV. Tegen: SP, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Kuzu/Öztürk, Houwers, VVD, SGP en CDA.

34036-53  Motie van het lid Schouten (CU) over het ten spoedigste vervangen van de modelovereenkomsten door de VAR. Voor stemden: PvdD, 50PLUS, Klein, Kuzu/Öztürk, ChristenUnie, CDA, Bontes/Van Klaveren en PVV. Tegen: SP, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Houwers, VVD en SGP.

34036-55  Motie van de leden Bashir (SP) en Van Weyenberg (D66) over gelijke behandeling in arbeidsvoorwaarden voor payroll-werknemers.  Voor stemden: SP, PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, Kuzu/Öztürk, ChristenUnie, CDA, Bontes/Van Klaveren en PVV. Tegen: PvdA, Van Vliet, Houwers, VVD en SGP.

34036-56  Motie van het lid Klein over het Europese grondrecht van vrij en onbelemmerd ondernemerschap. Voor stemde alleen Klein. Tegen: SP, PvDD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50Plus,Kuzu/Öztürk, houwers, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, Bontes/Van Klaveren en PVV.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.