Zucht: scholingsbelasting voor zzp’ers

Minister Asscher wil dat er een Nationaal Scholingsfonds komt voor alle werkenden, meldt Het Financieele Dagblad. Ook zzp’ers moeten daaraan mee gaan betalen.

Scholing, daar kan niemand op tegen zijn. Een zelfstandige professional al helemaal niet, want die weet hoe belangrijk dat is om goed werk te kunnen blijven leveren. Maar een verplichting zoals de minister die voor zich ziet, voegt daar voor zzp’ers niets aan toe. Integendeel: die zal het voor hen alleen maar moeilijker maken om up to date te blijven.

Asscher deed zijn voorstel op een congres voor opleidings- en ontwikkelingsfondsen, waar Het Financieele Dagblad over bericht. Die O&O-fondsen zijn vehikels waarin werkgevers en werknemers samen de scholing regelen voor hun eigen sector.

Op de O&O-fondsen is veel kritiek. Het zijn logge organen die meer geld in kas hebben dan dat ze uitgeven aan scholing. Bovendien werken ze te weinig samen, waardoor werknemers buiten de boot vallen die willen of moeten overstappen van de ene sector naar de andere.

hr-mh-asscher-5150-1Nationaal Scholingsfonds

In plaats van die versnipperde O&O-fondsen wil Asscher een Nationaal Scholingsfonds. Alle werkende Nederlanders zouden daar dan premie voor moeten gaan betalen en daar opleidingsrechten aan kunnen ontlenen. Ook zzp’ers.

Op de langere termijn denkt de minister zelfs aan een “periodieke keuring” voor al die verzekerden, om vast te stellen of zij wel genoeg doen om hun kennis en vaardigheden op peil te houden.

Zelfstandigen gaan functioneel om met scholing

Het plan van Asscher komt ongetwijfeld voort uit een goed hart en uit oprechte bezorgdheid over de duurzame inzetbaarheid van de werkende mens. Maar wie heeft zo’n steuntje in de rug nodig? Werkgevers en werknemers? Prima. Maar zelfstandigen? Ga heen!

Uit recent onderzoek van de Stichting van de Arbeid blijkt dat zzp’ers op een heel functionele manier omgaan met scholing. Wie in een sector werkt waar de noodzaak tot bijscholing groot is, zoals de technische installatiebranche, heeft er veel interesse voor en volgt op tijd de nodige cursussen.

Wie in een sector werkt waar de ontwikkelingen wat langzamer gaan, zeg de meubelindustrie, voelt minder aandrang om formele opleidingen te volgen en leert vooral ‘on the job’. Dat is dus precies wat je mag verwachten van ondernemende zzp’ers.

Welke opleidingsbehoeften ervaren zzp’ers zelf?

Als Asscher zich desondanks toch zorgen maakt over de mate waarin zzp’ers hun kennis en kunde op peil houden, zou hij eerst eens op onderzoek uit moeten gaan:

  • welke opleidingsbehoeften ervaren zzp’ers eigenlijk zelf?
  • wat doen zij zelf om die behoefte te vervullen?
  • welke knelpunten ervaren zij zelf?
  • welke oplossingen zien zij zelf?
  • wie zijn wel in staat om die problemen zelf op te lossen en wie niet?
  • hoe geven we die eerste groep de ruimte, en hoe helpen we die tweede groep?

Asscher ziet zzp’ers als werknemers zonder rechten

Al die vragen, daar hoor je Asscher niet over. Logisch, want hij ziet zzp’ers niet als ondernemers die zich in principe zelf kunnen en moeten redden maar als verkapte werknemers zonder rechten. Ook zonder recht op scholing.

Dus moet er ook voor zzp’ers een plicht tot scholing komen, vindt Asscher. En een plicht om daarvoor te betalen, vooraf, zonder de garantie dat ze waar krijgen voor hun geld. En een ‘periodieke keuring’.

Langs welke meetlat worden zzp’ers dan gehouden, bij die keuring: langs de eigen meetlat die elke ondernemer heeft die verstandig bezig is, of langs de meetlat van Asscher?

Ambtenaren die voor ondernemers beslissen

Het gevaar is levensgroot dat straks een club van werkgevers, vakbonden, ambtenaren (en misschien een enkele bestuurder van een zzp-bond) voor zelfstandige ondernemers gaat beslissen wat die als een uitdaging voor de toekomst moeten zien en hoe die zich daarop voor moeten bereiden.

De kans dat het opleidingsaanbod voor ondernemers daar relevanter van wordt, makkelijker toegankelijk en beter betaalbaar – die is te verwaarlozen.

In de praktijk wordt het Nationaal Scholingsfonds van minister Asscher een scholingsbelasting: een ordinaire lastenverhoging waardoor zzp’ers juist minder ruime overhouden om te zorgen dat ze up to date te blijven.

Niet doen, dus.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *