Nieuwe cijfers: ZZP’ers werken samen, innoveren, en groeien

Van ZZP’ers wordt vaak gezegd dat zij niet samenwerken en geen bijdrage leveren aan groei en innovatie. Die aannames worden echter gelogenstraft door een rapport van de Kamer van Koophandel dat vandaag verschijnt, over de ZZP-dynamiek.

  • ZZP’ers werken steeds vaker samen met collega’s, met andere bedrijven en met klanten. Alleen de samenwerking met kennisinstellingen blijft nog achter.
  • Bij bijna de helft (45%) van de ZZP’ers is sprake van productinnovatie, het betreden van nieuwe markten en het toepassen van technologische vernieuwingen.
  • Acht procent van de ZZP’ers heeft in de afgelopen drie jaar personeel aangenomen. Van degenen die dat niet hebben gedaan, geeft bijna een kwart als reden de financiële risico’s op die het aannemen van personeel met zich meebrengt.

ZZP’ers worden nog regelmatig aangeduid als eenpitters, maar die kwalificatie is niet terecht. Uit het onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat zij juist steeds vaker de samenwerking zoeken.

Het meest werken ZZP’ers samen met collega’s (33%), andere bedrijven (31%) en/of klanten (29%).

Alleen aan samenwerking met kennisinstellingen zoals hogescholen en universiteiten komt pas slechts 12% van de ZZP’ers met enige regelmaat toe. Frappant genoeg kreeg het MKB daarvoor juist deze week nog 75 miljoen euro subsidie toegezegd door Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken.

Groei

Acht procent van de ZZP’ers heeft in de afgelopen drie jaar personeel aangenomen.

Van degenen die geen personeel hebben aangenomen, geeft bijna een kwart als reden de financiële risico’s  op die het aannemen van personeel met zich meebrengt.

Innovatie

In de discussie over ZZP’ers wordt vaak beweerd dat zij geen bijdrage leveren aan innovatie. Uit analyses op basis van onderzoek in het KvK Ondernemerspanel komt echter naar voren dat vernieuwing juist een belangrijke rol speelt bij de omzetontwikkeling van ZZP’ers.

Zowel productinnovatie, het betreden van nieuwe markten en het toepassen van technologische vernieuwingen hebben op die omzetontwikkeling een positieve invloed.

Bijna de helft (45%) van de ZZP’ers heeft in de afgelopen drie jaar nieuwe producten of diensten op de markt gebracht. Van deze groep vernieuwers heeft de helft deze nieuwe producten of diensten voornamelijk zelf ontwikkeld.

Daarnaast heeft meer dan een derde van de zzp’ers in de afgelopen drie jaar procesvernieuwingen gerealiseerd (38%) en organisatorische- of marketing-vernieuwingen (37%).

Bijna 1,2 miljoen ZZP’ers geregistreerd

Het totale aantal in het Handelsregister geregistreerde ZZP’ers groeide in de afgelopen vijf jaar met 31% naar 1.162.562 op 1 januari 2018.

In 2017 nam het aantal fulltime zzp’ers met 5% (44.625) toe tot 927.319 op 1 januari 2018. Het aantal parttime zzp’ers (die minder dan 15 uur per week in hun bedrijf steken) groeide met 7% (16.164) tot 235.243.

Gemiddelde leeftijd starters daalt

De gemiddelde leeftijd van een startende ZZP’er was in 2017 36,7 jaar. Dat is bijna een jaar jonger dan in 2014. Toen was de gemiddelde leeftijd nog 37,6 jaar.

De gemiddelde leeftijd van de totale groep ZZP’ers steeg van 44,4 jaar in 2013 naar 45,3 jaar op 1 januari 2018. De parttime zzp’er is gemiddeld 44,9 jaar oud.

De gemiddelde leeftijd van alle ondernemers in Nederland ligt iets hoger dan die van ZZP’ers, namelijk op 46,2 jaar.

Meer vrouwen dan mannen starten als parttimer

Op 1 januari 2018 was ruim een derde (35%) van de ZZP’ers vrouw. Dat is twee procentpunt hoger dan in 2013. Bij de parttime ZZP’ers was 47% vrouw.

Voor het tweede jaar op rij was in 2017 het aandeel startende vrouwen bij de parttimers groter dan het aantal mannen (51% versus 49%).

Startactiviteiten

De meest voorkomende sectoren waarin ZZP’ers startten waren in 2017 de zakelijke dienstverlening (vooral organisatie- en adviesbureaus), de bouw (woning- en kantorenbouw), gezondheid (thuiszorg), detailhandel (veel parttimers starten internetwinkels) en cultuur, sport en recreatie.

Verder was er een sterke toename van het aantal startende ZZP’ers in de activiteiten koeriers en goederenvervoer over de weg: in 2017 42% meer dan in 2016 (van 1.687 naar 2.396 starters in 2017). In totaal waren in deze activiteiten op 1 januari 2018 11.128 ZZP’ers ingeschreven (fulltime en parttime samen).

KvK op zoek naar actuelere cijfers 

De gegevens waarop de Kamer van Koophandel zich baseert komen behalve uit eigen onderzoek via het Ondernemerspanel vooral uit het Handelsregister dat door de KvK wordt bijgehouden. Inschrijving daarin is sinds 2007 ook voor ZZP’ers verplicht.

Een probleem met de gegevens uit het Handelsregister is dat ZZP’ers die vaak niet actueel houden. Ze weerspiegelen wel de situatie en de verwachting ten tijde van de inschrijving, maar niet de ontwikkelingen die daarna plaatsvinden.

Zo kan iemand die bij eerste aanmelding als parttime ZZP’er wordt geregistreerd in de loop van de tijd meer uren gaan werken en zich tot fulltimer ontwikkelen. Als hij of zij dat niet zelf aangeeft bij het Handelsregister, blijft de registratie zoals die was.

Volgens woordvoerder Ursul Schaap hoopt de KvK binnenkort voor zijn onderzoeken naar de ZZP-dynamiek gegevens van het UWV te kunnen gaan gebruiken, die meer up to date zijn.

 

 

Een gedachte over “Nieuwe cijfers: ZZP’ers werken samen, innoveren, en groeien

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.