Disclaimer

Afwijzing van aansprakelijkheid

Pierre Spaninks streeft naar een zo groot mogelijke juistheid van de
informatie op deze server. Alle informatie op deze server wordt echter
verstrekt zonder nadere garantie en zonder expliciete of impliciete
waarborgen. Pierre Spaninks kan niet garanderen dat alle informatie op
deze server correct of actueel is. Er kunnen geen rechten aan worden
ontleend.

Pierre Spaninks aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik
van de informatie op deze server. De resultaten van het verkrijgen van
toegang tot deze webserver en de resultaten van het gebruik van de
informatie op deze webserver blijven de exclusieve
verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Pierre Spaninks is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van
en het gebruik en verdere verwerking van rechtmatig verkregen gegevens
door zijn zakenpartners en/of adverteerders en/of beheerders van andere
websites die aan deze site gelinkt zijn.

De informatie die op deze server wordt verstrekt, geldt als een
voornemen. Indien men een bevestiging van de juistheid van deze
informatie nodig heeft, dient men zich te wenden tot Pierre Spaninks
die deze informatie op de webserver heeft verstrekt.

Pierre Spaninks behoudt zich het recht voor om onderwerpen, regelingen of
personeelsbezettingen te allen tijde zonder nadere aankondiging te
beëindigen of te wijzigen.