Onderzoeker

pierre-spaninks onderzoekerStatistieken zeggen niet zo veel, over zzp’ers. Volgens de een zijn het er meer dan een miljoen, van wie de meeste zich niet verzekeren en geen pensioen opbouwen. Volgens de ander zijn er hooguit vijfhonderdduizend echte zzp’ers, van wie de meeste hun zaakjes keurig op orde hebben. Wie het weet, mag het zeggen. En wie het niet weet, zegt het helaas ook.

Om daar chocola van te maken, is in de eerste plaats een kritische blik nodig. Wie beweert wat, waar is dat op gebaseerd, en klopt dat eigenlijk wel? Waar kunnen we op bouwen met onze strategie en met ons beleid?

Als u vanuit uw bedrijf, instelling of medium oprecht in zzp’ers bent geïnteresseerd en wilt weten welke gefundeerde feiten en cijfers er over uw onderwerp beschikbaar zijn, dan is Pierre Spaninks graag uw gids.

Daarna wordt het pas echt interessant. Want wat is de werkelijkheid die achter de cijfers schuilgaat? Wie zijn de mensen om wie het gaat? Wat doen ze, voor wie, waarom, en hoe? Wat is hun situatie en hoe ervaren zij die?

Naar die meer kwalitatieve aspecten doet Pierre Spaninks zelf onderzoek, zowel als basis voor zijn eigen lezingen en artikelen als in opdracht van bedrijven, instellingen en media.

Recente op eigen onderzoek gebaseerde publicaties van Pierre Spaninks zijn:

Pierre Spaninks beschikt over een stevige basis in de methodologie van de sociale wetenschappen en heeft veel ervaring met beleidsonderzoek. Zijn voorkeur gaat uit naar onderzoek dat concrete handelingsperspectieven biedt.