Tagarchief: sociale zekerheid

Verplichte verzekering voor zzp, onzekerheid voor iedereen

De kans is groot dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel komt, klinkt het in de wandelgangen. Dat zou een slechte zaak zijn, betoogde ik samen met collega Roos Wouters van de Werkvereniging in het FD van 18 april 2019. Een verplichte zzp-verzekering gaat in tegen een fundamentele verandering die gaande is op de arbeidsmarkt. Lees verder

“Is de ZZP’er straks de sjaak?”

“Fiscale voordelen voor zelfstandigen worden beperkt, schijnzelfstandigheid aangepakt, en verplichte regelingen voor pensioen en arbeidsongeschiktheid hangen in de lucht,” stelde Andre de Vos onlangs vast in een lezenswaardig artikel in Villamedia, het magazine van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

In dat artikel kwamen ook een paar relativerende uitspraken van mij terecht. De rest leest u hier. “Opdrachtgevers worden weer huiverig om met zzp’ers te werken, ook in situaties waar dat gewoon moet kunnen. Dat is de dood in de pot.”

Lees verder

“Modern Werkenden, verenigt u”

Een arbeidsmarkt en een sociaal stelsel die het voor iedereen mogelijk maken om de voordelen van flexibiliteit te ervaren in combinatie met een fatsoenlijke bestaanszekerheid. Ongeacht de vorm waarin iemands arbeidsrelatie gegoten is.

Over dat ideaal willen Roos Wouters, aanjager van de Werkvereniging, en zestien medestanders een gesprek op gang brengen met hun manifest Modern Werkenden aller soorten en maten, verenigt u! 

Onder dat manifest staat ook mijn naam. Waarom? Omdat het iets uitdrukt wat ik al veel langer voel, en omdat het daarover een open gesprek op gang wil brengen. Los van taboes of traditionele processen, instituties, partijen en conventies.

Lees verder

Naar een sociaal basisstelsel voor álle werkenden

Over de sociale zekerheid van zelfstandigen is veel te doen. Of eigenlijk: vooral over het gebrek daaraan dat velen menen op te merken. Ook in de aanloop naar de verkiezingen speelde het onderwerp een rol, en in de formatie zal het ongetwijfeld een punt van bespreking zijn.

De bezorgdheid over die sociale zekerheid van zelfstandigen is voor een deel op-recht en te-recht. Als ondernemers moeten zij immers zelf zorgen dat zij hun risico’s managen. Niet iedere zelfstandige is daarvan doordrongen, en niet iedere zelfstandige die er wel van doordrongen is, slaagt erin dat besef in actie te vertalen.

Maar voor een ander deel is die zorg ook een beetje hypocriet. Denk aan voorstellen om met name zelfstandigen zonder personeel te verplichten zich collectief te verzekeren. Die gaan nogal eens gepaard met de (al dan niet uitgesproken) gedachte dat zzp’ers daardoor duurder worden voor hun opdrachtgevers, zodat die opdrachtgevers er vervolgens eerder voor zullen kiezen om iemand in loondienst te nemen.

Als we sociale zekerheid voor zelfstandigen echt belangrijk vinden en als we echt iets willen regelen op dat gebied, moeten we de discussie zuiver houden en het onderwerp niet gebruiken om arbeidsmarktpolitiek te bedrijven. Maar hoe moet het dan wel? Lees verder

Tijd voor een harde reset van het ZZP-beleid

De politiek maakt zich steeds meer zorgen om de inkomens, de verzekeringen en de pensioenen van zelfstandigen zonder personeel. Ondertussen ondermijnen nieuwe wetten en regels hun verdiencapaciteit en hun concurrentiekracht. Het is de hoogste tijd voor een harde reset van het zzp-beleid. Lees verder