Tagarchief: Wet DBA

“Is de ZZP’er straks de sjaak?”

“Fiscale voordelen voor zelfstandigen worden beperkt, schijnzelfstandigheid aangepakt, en verplichte regelingen voor pensioen en arbeidsongeschiktheid hangen in de lucht,” stelde Andre de Vos onlangs vast in een lezenswaardig artikel in Villamedia, het magazine van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

In dat artikel kwamen ook een paar relativerende uitspraken van mij terecht. De rest leest u hier. “Opdrachtgevers worden weer huiverig om met zzp’ers te werken, ook in situaties waar dat gewoon moet kunnen. Dat is de dood in de pot.”

Lees verder

‘Onafhankelijk onderzoek nodig naar administratieve lasten wet DBA’

Volgens minister Kamp van Economische Zaken heeft het kabinet glansrijk zijn doelstelling gehaald om de administratieve lasten voor burgers, bedrijven en professionals in 2016 met 2,5 miljard euro te verlagen. In die 2,5 miljard aan lastenverlaging rekent Kamp ook een bedrag mee van 10 miljoen als opbrengst van de afschaffing van de VAR en de invoering van de modelovereenkomsten voor de inhuur van zzp’ers.

Ik was al meteen bang dat minister Kamp zich hier rijk rekende, op gezag van zijn collega’s Wiebes en Asscher. Daarom vroeg ik een aantal deskundigen uit mijn netwerk welke kosten zij dachten dat werkgevers, intermediairs, belangenorganisaties, zzp’ers en niet te vergeten de overheid zelf al hadden gemaakt en hoeveel zij komende jaren nog zouden moeten maken vanwege de wet DBA.

De reacties logen er niet om. De aannames en de daarop gebaseerde schattingen lopen ver uiteen, maar het beeld ontstaat van meerkosten die kunnen oplopen tot boven de 200 miljoen euro. Alle reden voor een grondig onderzoek.

Lees verder

Tweede Kamer verwerpt op drie na alle moties over de wet DBA

Van de Tweede Kamer mag het kabinet de onzekerheid over de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) laten voortduren. Dat bleek vanmiddag tijdens de stemmingen over een twaalftal moties. 

In het kamerdebat vorige week donderdag hadden staatssecretaris Wiebes en minister Asscher Asscher alle moties ontraden waarmee de oppositie probeerde op korte termijn helderheid te krijgen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Een eventuele aanzet daartoe komt nu op zijn vroegst in januari of februari. Een definitieve regeling moet dan wachten tot na de verkiezingen van 15 maart. Lees verder

Straks 100.000 ZZP’ers zonder werk? VVD en PvdA liggen er niet wakker van

Donderdag debatteerde de Tweede Kamer voor de zoveelste keer over de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Het lukte de oppositie niet om echt duidelijk te krijgen wanneer het oké is om met een zzp’er te werken en wanneer niet. Dus duurt de inhuurstaking voort.

Lees verder

Ondernemen onder de wet DBA: de ZZP’er 2.0

Flexibilisering gaat nooit meer weg, en “zzp is here to stay”. De toekomst ligt in resultaatgerichte samenwerking van ondernemende opdrachtgevers en ondernemende zelfstandige professionals.

Goed opdrachtgeverschap en goed opdrachtnemerschap leveren daarvoor het fundament. Daaraan handen en voeten geven is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide partijen. Ondernemende intermediairs kunnen daarbij een belangrijke ondersteunende rol spelen.

Lees verder

Tweede Kamer, dwing Wiebes terug te komen van zijn heilloze weg

Exacte cijfers ontbreken, maar alles wijst erop dat inmiddels zo’n vijftigduizend zzp’ers het slachtoffer zijn geworden van de wet DBA en de modelovereenkomsten. En de grote klap moet nog komen, als op 1 januari veel contracten bij grote bedrijven aflopen.

Het is hemeltergend wanbeleid, wat het kabinet hier laat zien. Donderdag is er weer een kamerdebat over deze kwestie, het zoveelste. Gaat de Tweede Kamer Wiebes dan wél dwingen om terug te komen van zijn heilloze weg? Lees verder